Kerettörténet

Kérlek vedd figyelembe, hogy a Kerettörténet spoilereket tartalmazhat a Diablo 1,2 és 3 történetéből.

Mendedékföldről

A Menedékföldet Angyalok és Démonok hozták létre kik az örök konfliktus  elől kerestek menedéket, nyugalmat.
Későbbiekben létrejöttek a Nephalemek kik Inarus Arkangyal és Lilith Démon hölgy gyermekei.
Idővel a Nephalemek ereje gyengült és olyan emberekké váltak kiket ma is ismerhetünk Menedékföldön.
A Mennyek nem volt hajlandó foglalkozni, sőt elítélte ezt a világot és lakóit, mivel a Nephalemek, emberekben Angyali és Démoni tulajdonságok is egyesültek.

700 körül
Azmodan és Belial vezetésével a Pokol számos alacsonyabb rendű démona kel fel a Legfőbb Gonoszok ellen. E lázadást a Sötét Száműzetés tetőzi be. Diablo, Mephisto és Baal Menedékföldére űzetik a Lángoló Pokolból.

897
Tyrael arkangyal halandó hősöket gyűjt egybe, hogy létrehozza a Horadrimet. Rájuk bízza a Lélekköveket azzal a feladattal egyetemben, hogy vadásszák le és börtönözzék be a Legfőbb Gonoszokat.

902
Mephisto fogságba esik Kehjistan dzsungeleinek közelében, börtöne az alatt a Zakarum templom alatt van, mely végül majd Kurast lesz.

903
Baalt a Lut Gholein melletti sivatagba követik. Tal Rasha, a Horadrim vezetője, feláldozza magát, hogy Baalt egy sérült Lélekkőbe zárhassa.

912 

Végül Diablót is elfogja egy csapat Horadrim szerzetes, kiket Jered Cain vezet. Diablo Lélekkövét Vesztegföldeken, a Talsande folyó közelében temetik el. Erre a helyre egy Horadrim kolostor épül, mely alatt katakombahálózat húzódik.

918
Megalakul Tristram városa a Horadrim kolostor körül.

1080 körül
A tristrami Horadrim kolostor elnéptelenedik.

1100 körül
A Horadrim felvállalandó küldetés híján feledésbe merül és legenda lesz.

1263
A keleti úr, Leoric Tristramba jön és királyának kiáltja ki magát. Az öreg, a használaton kívüli Horadrim kolostort Zakarum katedrálissá alakítja. Tanácsadója, Lazarus érsek titokban kiereszti Diablót börtönéből.

1264

Megszületik Leah.

Leoric királyt őrületbe taszítja a vitéz küzdelem, mellyel Diablo befolyásának próbál ellenállni.

1265
Az egyre zavarodottabb Leoric király mindenkit bebörtönöz, aki megkérdőjelezi hatalmát, és árulóként kivégezteti őket. Hadat üzen Nyugatvég királyságának.
Diablo elrabolja és megszállja Leoric király egyetlen fiát, Albrecht herceget.
Lachdanan, Leoric seregének kapitánya visszatér a Nyugatvég elleni katasztrofális háborúból és kénytelen megölni Leoricot. A bukott uralkodó megátkozza Lachdanant és követőit utolsó szavaival. Nem sokkal később Lachdanant és a király őreit megtámadja Leoric, feltámadva a Csontváz Király formájában, mikor megpróbálják eltemetni.
Lazarus érsek a falusiak egy csoportját a katedrálisba vezeti, majd egy vérszomjas mészáros démon kezei közt sorsukra hagyja őket. Az emberek tömegesen menekülnek Tristramból.

Egy magányos hős érkezik Tristramba és legyőzi a hájas, büdös mészáros démont.
A hős megöli Lazarus érseket és legyőzi a Csontváz Királyt.
Diablo is alulmarad a hőssel szemben, aki ezután saját magába próbálja zárni Diablót. A hős nemes szándékai ellenére, vitéz lelke gyorsan összeroskad Diablo rontásának súlya alatt. Ő lesz a Sötét Vándor, maga mögött hagyja Tristramot nem sokkal azelőtt, hogy ocsmány démonok támadják meg és pusztítják el a várost, lakóival együtt.
Hősök egy csoportja megkezdi küldetését, hogy legyőzze Diablót és testvéreit. A hősök legyőzik a démonnő Andarielt és keletre utaznak, követve a Vándort.

Tal Rasha sírkamrájában legyőzik a démon úr Durielt; kiderül, hogy Baal már kiszabadult Lélekkövéből.
A Sötét Vándor teljesen Diablóvá változik; Mephistót elpusztítják a hősök Kurast dzsungelei alatt.
Diablo legyőzetett. A Lélekköve elpusztíttatott, Mephistóéval együtt a Pokoli Kohóban.
Baal és serege az Arreat hegyre vonul.

A hősök követik Baalt az Arreat hegyre a végső összecsapásra az emberek és az utolsó Legfőbb Gonosz közt. Bár a hősök legyőzik Baalt, démoni serege tovább nyomul.
Tyrael arkangyal rájön, hogy Baal sikerrel járt a Világkő megrontásában, mely az Arreat hegy gyomrában van. Mivel a Világkövet nem lehet helyreállítani, Tyrael vonakodva bár, de elpusztítja azt. Az ezt követő robbanás elpusztítja az Arreat hegyet, lerombolja a vidék nagy részét és megtizedeli Baal seregét.

1285

Az elmúlt 20 évben Deckard Cain visszatért Tristram városába, hol egykor bebörtönözve volt Diablo. A régi tekercsek és feljegyzések tanulmányozásával foglalkozott, s mivel tudta hogy elpusztult a világkő mind a Poklok, s Mennyek seregei bármikor menedék világába érkezhetnek, még jobban kiterjesztvén az örök háborút és ez által az emberek világának pusztulását hozva el.
Leah Adria lányát nevelgette, s mesélte a világok történetét. Leah imádta ezeket a történeteket, de sosem hitte el a történeteket.

Egy napon egy zuhanó csillag egyenesen belecsapott a régi Tristram katedrálisba elnyelvén magával Deckard Caint.
A csillag hullását többen is észre vették így Új Tristram városába Vándor, Kalandorok érkeznek.
Hőseink beszélnek Leah-val és megtudják mi történt és ígéretet tesznek, hogy felkeresik így egyenesen a régi katedrális felé veszik az irányt.

Megtalálják Cain-t a becsapódó csillag ereje olyan erős volt, hogy a Csontváz Király ismét-e termeket járja.
Miután a Csontváz Király legyőzetett, kiderül, hogy nem is csillag hanem egy ember hullott alá.
Ez az ember semmire nem emlékszik csak arra hogy elvesztette zuhanás közben a kardját. Cain emlékszik hogy a csillag több részre szakadt.
Miután össze szedték hőseink a darabjait. Maghda elfogja az idegent Caint és Leah-t. Visszatérvén megkínozza Caint, hogy rakja újra össze a kardot Belial számára.
Leah ezen feldühödve olyan erőt fejt ki melyben, minden démon  meghal kivéve Maghda ugyanis ő csak illúzióként van ott.

Maghda mivel nem tudta megszerezni a kardot így az alá hulló idegent elviszi magával.  Cain utolsó erejével összerakja a kardot és világossá válik számára, hogy a kard Tyrael-é  az Igazság Arkangyaláé. A  vérszomjas mészáros démon a Hentes új formát ölt a holtakból, és az ő kamrájában lesz fogoly az Idegen. Hőseink legyőzik a Hentest. Mikor vissza kapja kardját vissza térnek az emlékei.

Cain temetésén megtudja az igazságot Tyrael-től így már elhiszi az összes “őrült” történetet és folytatja a munkát amit Deckard nem tudott befejezni.
Tyrael önszántából elhagyta a Mennyeket, mert a szigorú törvények tiltották, hogy beavatkozzanak a haladók sorsába.
Ezek után hőseink tovább mennek Keletnek Maghda nyomába. A Kurast térségben végbe vitt  pusztítás miatt Kurast, helyett a főváros Caldeum lett Kehjistan-ban, ahol jelenleg II. Hakan gyermek uralkodó áll a hatalom élén. Belial a Hazugság ura egyike a 7 fő gonosznak munkálkodik a vidéken.
Hakan elküld minket, egy faluba ahol problémák vannak, itt az uralkodó őrséggel találkozunk, melyek felfedik igazi valójukat. itt találkozunk Asheara-val a vas farkasok (iron wolfs) vezetőjével, ki nem mellesleg jó ismerőse volt Cain-nek (Diablo II-ben Kurast-bna bukkan fel).

Zoltan Kulle vissza hozzuk az életben, hogy megmutassa a Fekete lélekő helyzetét, melyben már az összes korábbi Fő gonoszt bezárták mar csak Belial és Azmodan van soron. Mikor a lélekkövek elpusztultak, száműzetésre kerültek Mendedék világából vissza a pokolba, de mielőtt a pokolba vissza tért volna lelkük ezen kőbe záraztattak. Tyrael-nek nem volt ínyére, de mivel nem volt más választás bele ment a dologba. Hakkanról kiderült, hogy ő maga Belial, mikor legyőzetettet lelkét bezárták a kőbe.

Leah megtudta, hogy Azmodan Arreat hegy felől indít inváziót, a Fekete lélekkő megszerzéséért hogy ő legyen az egyetlen Fő Gonosz.
Hőseink útjuk során legyőzik a hatalmas ostrom vadállatot, kit több száz ember ölne meg hősünk egyedül teszi meg. Az utunk során eddigre kiderül, hogy hősünk egy Nephalem.
Azmodan legyőzetett és először a történelemben mindegyik Fő Gonosz egyetlen lélekkőbe lett bezárva.

A nagy ünneplés viszont elmarad. Adria ki eddig végig segített nekünk kiderült, hogy nem nekünk segít hanem Diablo-nak. Adria azért ment 20 évvel ezelőtt Tristramba mert valamit megérzett egy hatalmas erőt, mikor megérkezett elkötelezte magát Diablo szolgálatába. Aidan, a hős harcos ki legyőzte Diablot Tristram városába és magába zárta Diablo-t nem sokkal később találkozott Adria-val ki észre vette ezt rajta ezek után 1 évvel később megszületik Adria és Diablo/ Aidan gyermeke Leah.

Diablo számára volt egy terv, hogy egyesítse magában az össze Fő gonoszt erre szolgált a Fekete Lélekkő. Mivel Leah ereje Diablo-tól származott az ő testét felhasználva újra hús vér formát öltött és erősebb lett mint valaha.  Diablo egyenesen a Magas Mennyekbe megy, hogy elpusztítsa, illetve megrontsa Menedékföld és a Mennyeket.
Imperius többször felszólítja a Nephalemet, hogy hagyja el ezt a világot vagy megöli. A többi Arkangyal biztatására,  tovább halad hősünk Diablo még egyszer legyőzetik.
Visszazáródik a Fekete Lélekkőbe.

Tyrael helyet foglal ismét a Magas Mennyekben, ezúttal viszont Halandóként. Ezen kívül most már ő lett a Bölcsesség Arkangyala, átvéve Maltheal helyét kit azóta nem láttak ,hogy a világkő elpusztult. Kutatásra indult az élet és halállal kapcsolatban. Az Arkangyalok vitatkoznak arról, hogy hová kerüljön a Fekete lélekkő, ugyanis a Mennyekben semmiképpen nem maradhat.

Tyrael újra alapítja a Horadrimot. Első feladatuk, hogy egy katakombában elrejtsék a Fekete lélekkőt. Malthael viszont követte őket, és így megszerezte a kőt. Malthael az szeretné elérni, hogy minden Démont az összeset bele zárja, így nem csak a poklokat elpusztítván hanem Menedékföldet is ugyanis minden lakója ezen világban részben Démon is. Hősünk sikeresen megállítja Malthaelt is a Westmarchi ostromot, de sajnos a lélekkő széttört és Malthael magába zárta a 7 Fő gonoszt, de miután legyőzetett a Fő gonosz(ok) kiszabadultak és kitudja ezek után mi lesz a világ sorsa. Malthael visszatér-e már teljesen megrontott formában, és miképpen térnek vissza a fő gonoszok.

Ezen kívül, a Nephalem minnél többet küzd a gonoszokkal annál nagyobb az esélye, hogy ő maga is megrontódik és ez hatalmas veszélyt jelent a világra nézve, hiszen mind Arkangyalok és Fő gonoszok legyőzője is egybe, ereje napról napra egyre nagyobb.

 

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest
A password will be emailed to you.