Szörnyfejedelmek, veteránok
 
Szörnyfejedelmek tulajdonságai
Vissza az előzőre
fa nézet
 
Itt az ellenfeleink között található veteránokról, szörnyfejedelmekről olvashatsz.
Menedékföldén áthaladó gonosz az általa hátrahagyott átlagos szörnyek közül kimagasló képességűeket sokszor mágikus hatalommal is felruházta, hogy még inkább megnehezítse a rajtuk keresztülvágni szándékozó hősök, kalandorok dolgát. Könnyen kitűnnek környezetükből eltérő, sokszor rikító színükkel.

Szörnyfejedelmek és követőik

Unique-ok és minionok - Vezérek és követőik
A szörnyfejedelmek a legerősebb ellenfelek, kikkel a harcok során találkozhatunk. A vezérek által irányított rendezett csapatok könnyen megkülönböztethetőek a többi összeverődött, szedett-vedett szörnycsapattól: fényaura veszi őket körül, a vezérek nevét pedig arany színben láthatjuk pompázni. A vezérek olyan mágikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek, amelyekkel a többiek nem, és ezek közül több ránk is hatással lehet.

A szörnyfejedelmek élete a normál szörnyek életének nyolcszorosa, és egy kicsivel több, mint ötszörös tapasztalati pontot ad a megölésük.

A szörnyvezérek követői (minion-ok) mindig a vezérek körül legyeskednek és általában 8-an vannak. Vezérük mellől nem tágítanak, kik mágikus képességeiket így megoszhatják velük. Életük a normál szörnyek életének kétszerese.


Veteránok

Ezen veterán szörnyek az idő folyamán több, emberekkel vívott csatában is részt vettek, és többször is bizonyítottak. A kalandozó emberi hősökkel szemben bizonyított bátorságukért cserébe a sötét erők erősebbé vagy gyorsabbá tették őket a többi szörnyhöz képest. Összeszokott csapatokat alkotnak, amelyben általában négyen vannak, de egyedül is megjelenhetnek. Leggyakoribbak közülük a Bajnokok. Veszélyességük, nehézségük kasztonként változó. Általában a Tombolókat és a Fanatikusokat a legkönnyebb legyőzni, a Megszállottakat a legnehezebb (ez életükből is látható). A veteránok a normál szörnyekhez képest háromszor több pontot érnek, kivételek a Berserkerek, akiknek a megöléséért ötszörös tapasztalati pont jár. Több fajtájuk ismert:

Champion - BajnokBerserker - Tomboló
A bajnokok élete a normál szörnyekhez képest négyszeres, maximális sebzésük kétszeres, találati pontosságuk, mozgási és támadási sebességük pedig emelt szintű.
Bár a tombolók sebzése és találati pontossága a normál szörnyekhez képest négyszeres (ez közelről veszélyes is lehet), de életük csupán másfélszeres, így könnyű őket legyőzni.
Ghostly - SzellemFanatic - Fanatikus
A szellem szörnyek teste nagyhatalmú varázslatok hatására megrekedt a különböző létsíkok között. Mivel mindkét létsíknak részei is és nem is, testük félig anyagtalanná váltak, átlátszóak, akár az ethereal tárgyak. Életük a normál szörnyekének négyszerese. Anyagtalanságuk miatt sebességük feleakkora, mint egyébként. Fizikai támadásokra 50%-os ellenállással rendelkeznek. Mivel félig-meddig a szellemvilághoz tartoznak, érintésük sokszor jéghideg lehet, akár a halálé.
A fanatikusok hatalmas hévvel szolgálják a sötét erőket, sebességük kétszerese a normál szörnyekének. Hihetetlenül gyorsan mozoghatnak, ha alapban is gyors szörnyekről van szó. Az elvakult támadásuknak azonban megvan az ára: találati pontosságuk rendkívül alacsony, össze-vissza hadonásznak, de szinte mindig csak a levegőt találják el.

Possessed - Megszállott
A megszállott lények nem evilági erejükért cserébe lelküket, tudatukat átengedték velejéig romlott ördögi szellemeknek. Mivel tudatuk már nem a sajátjuk, a megszállottakra nem hatnak az átkok - ezért rendkívül kellemetlen ellenfelek nekromanták számára. Életük a normál szörnyekének tizenkétszerese...

A leírás 1.09d LoD patch alatt készült.