Az Act IV helyszínei
 
Vissza az előzőre
fa nézet
 
Itt leírásokat találhatsz a negyedik felvonás helyszíneiről.

z a legkisebb Act az öt közül - és Diablo II Classic esetén ez is az utolsó - ahol végül összecsapunk a Rettegés Urával, Diabloval. Igazából nem sok dolgunk akad itt, és eltérően a többi felvonástól, csupán három küldetés és ugyanennyi waypoint vár minket. A Pokolban keresztül-kasul összesen csak 6 területtel találkozhatunk: a Pandemonium Erődből kilépve az Outer Steppes fogad minket, azután a Plains of Despair, majd a City of the Damned, a Pokol alsóbb szintjein a River of Flame, végezetül a Chaos Sanctuary (ugye mondtam hogy kevés).

De nézzük szép sorban a helyszíneket:

A Pandemonium Erőd
(The Pandemonium Fortress)

Miután átléptél a Mephisto templomában található Pokol kapuján, megérkezel a Pandemonium erődbe (még jó, hogy nem azonnal a Chaos Sanctuary-be, Diablo mellé visz a portál, hihi :) ), ahol az igazat megvallva kicsit előtörhet belőlünk a mélyen eltemetett klausztrofóbia. Maga az erőd a többi városhoz képest rendkívül kicsi és látszólag a nagy fekete semmi közepén lebeg. Ettől függetlenül minden szükséges kelléket megtalálunk itt, amit a többi városban is (van waypoint, kovács, gyógyító, stb). De sokáig ne nagyon tanyázzunk itt, induljuk tovább a Pokolbéli mezők felé.

Elég kevés lélekkel találkozhatunk a mennyei erődben, ami nem is csoda, hisz ember ide nem szokta betenni a lábát. Természetesen Cain ide is velünk tart, mint mindenhova. Elég bátor az öreg :)

JamellaTyraelHalbu

Jamella
Ő a másik a két mennybéli harcos közül. Az erőd déli részén, Halbuval szemben áll, ezüst-fekete színű (kissé hiányos ;) ) páncélban. Nála vehetsz páncélokat, íjakat, mágiához használatos fegyvereket, tekercseket, italokat. A mennyei erődben nála lehet zsákbamacskázni (gamble), és ő fog meggyógyítani, illetve a manádat feltölteni, ha hozzá lépsz. Társához hasonlóan a köszönéseken kívül sokat nem hallhatsz tőle.
Tyrael
Igen, most már az arkangyal is itt van személyesen, hiszen a harc már távol az emberek világától, a Pokolban zajlik - tudására így szükségünk lehet. Pár szót mond csupán a küldetésekkel kapcsolatban, de megtudhatunk néhány érdekes információt a Horadrimmal való kapcsolatának alakulásáról is. Bár az erődben nem lehet felfogadni senkit, ha egy zsoldosod meghal, ő fogja feltámasztani, némi földi juttatásért cserébe (minek egy angyalnak pénz?).
Halbu
Halbu arany-vörösszínű páncéljában az erőd lenti részében, jobb oldalon álldolgál. Nála vásárolhatunk fegyverzetet és páncélzatot, egyébként nem beszél sokat, a küldetésekről sem mond nekünk semmit.

Egyéb erődbeli dolgok

A ládát az erőd bal felső sarkában találhatjuk, Cain papa szokásos körjárata közelében.A waypoint az erőd középső részén, jobbra található. A közelben van a tp érkezési helye és igazából minden más is, hiszen az erőd nagyon kicsi.


Külső területek

Ahogy kilépünk a díszes kapun, egy nem túl hosszú, de annál keskenyebb kanyargós lépcsősor vár minket, amin át beléphetünk az első "igazán pokoli" csatatérre :)

Külső Síkságok
(Outer Steppes)

A Külső Síkságokon elszórva hevernek az emberi csontok, koponyák. Állandó félhomály uralkodik, a felszínt fekete szakadékok határolják (leesni szerencsére nem lehet). Mindenhol csapdába esett, elkárhozott lelkek nyújtóznak felénk, várva a szabadulásuk óráját. Nem sokkal később már támadnak is a pokol démonai, hisz elhagytuk a biztonságot jelentő erődöt. Sziklaugrók, Hullaköpők, Méreg Urak és a Végzet Lovagjai köszöntenek minket idekint, a különös, gótikus építmények maradványai közt. Óvatosan közeledjünk feléjük, a nyílt terep miatt hirtelen azon kaphatjuk magunkat, hogy körbevettek és már végünk is. Ne felejtsük el kiszabadítani a csapdába esett lelkeket, szétrúgni a koponyahalmokat - jobbnál jobb tárgyakat találhatunk így. A szakadékok (a pálya széle) mentén kis keresés után megtalálhatjuk az átjárót a következő területre.
A Kétségbeesés Síkja
(Plains of Despair)

A Kétségbeesés Síkja már a Pokol egy mélyebb területén fekszik, ahova szintén egy lépcsősoron jutunk le. Maga a tájkép nem sokat változik az előzőhöz pályához képest - csontok, lelkek mindenhol, és itt már egy fokkal sötétebb van. Egyre több épületmaradvánnyal találkozhatunk, a néhol a szakadékok között derengő vörös fény pedig mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk a Pokol legmélyén fekvő lávatengerhez. Egyre erősebb ellenfelekkel találkozhatunk: megjelennek az Égő Lelkek, és a Végzet Lovagjai mellett felvonulnak a Mélység Lovagjai is. Utóbbiakra nagyon figyeljünk, mert elemi sebzésű lövedékeik nagyon könnyen végezhetnek velünk (egy-két ilyen szörnyfejedelem és a csapata még a tapasztaltabb kalandozóknak is kemény dió lehet). Mielőtt megkeressük a lejáratot a következő szintre, ne felejtsük el Tyrael küldetését: meg kell keresnünk Izualt és meg kell szabadítanunk őt a démontól, ami fogva tartja (na nem olyan bonyolult a feladat, csupán meg kell őt ölnünk). Némi keresgélés után valahol a sötét síkon össze is találkozunk a démonnal - mindenképpen szeretné, ha végeznénk vele, ennek érdekében azonnal ránk is támad. A démon életerős, de sebzése viszonylag alacsony, így nem lesz nehéz dolgunk - fagykitörésével azonban megkeserítheti a harcos kasztok dolgát. Ha teljesítettük a küldetést, menjünk fel Tyrael-hez a jutalmunkért, majd haladjunk tovább lefelé a következő lépcsősoron...
Az Elátkozottak Városa
(City of the Damned)

...Az Elátkozottak Városába. Valóban városszerű a vidék, mindenhol a korábban már elszórva látott épületekkel találkozunk. Rengeteg a szakadék, tereptárgy, valamilyen akadály, mely sokszor hátráltat bennünket, ha éppen menekülni kell. A szerencsésebbek még egy-egy pokolbéli katedrális és vár romjaira is ráismerhetnek. Az ellenfeleink főleg az Elátkozottak hordáiból állnak - sötét, kutyaszerű lények, akik harapnak, vagy villámgömböket köpnek felénk - ők főleg tömegben veszélyesek. További ellenfeleink a Groteszkek, akik folyamatosan hozzák világra ivadékaikat - persze a kicsik azonnal támadásba is lendülnek. A Sötét Familiárisok belevesznek a várost uraló sötétségbe, így a kalandor már csak akkor eszmél, mikor belerohan egy-egy ilyen csapatba - villámló karmaikkal gyorsan és kiméletlenül végezhetnek velünk. Továbbra is a Mélység Lovagjai jelentik a legnagyobb veszélyt ránk nézve, ügyeljünk hát a semmiből felbukkanó és erőteljesen a mi irányunkba tartó mágikus lövedékekre. A lejárat az eddigiekről eltérően már nem a pálya szélén, hanem a városon belül található, valahol (a helye változó). Emellett fogjuk megtalálni az első, városon kívüli waypointot is (végre).
Lángoló Folyó
(River of Flame)

Miután megtaláltuk a lejáratot a Pokol alsóbb szintjeire, az eddigi sötétségnek nyoma vész, a Lángoló Folyó lávafolyamából áradó fény betölti a látóteret. A járható terület fekete, hamuborította földjének szabálytalan szélét mindenhol körbefogja az olvadt kőzet, amelyből néha apróbb meteorok és lángoló csontvázak bukkannak elő. Itt lent fogjuk megtalálni a Pokolkohót és a Pokol kovácsát, Hephastot is. Vele legyünk óvatosak, nagyot koppinthat a fejünkre pokoli kalapácsával. A második küldetés fejében itt kell összetörnünk Mephisto lélekkövét. Végigtisztítva a pokolbéli tájat, egy Vérlovagok szobraival szegélyezett rövid út előtt megtaláljuk a következő (és egyben utolsó) waypointot, és szembetalálkozhatunk Hadriel angyallal, aki figyelmeztet bennünket, hogy csak felkészülve haladjunk tovább a Káosz Menedékébe. Hadriel mögött még egy rövid út vár ránk. A rövid, lávafolyam felett vezető, útvesztő-szerű vékony út után meg is láthatjuk a Menedék bejáratát.
A Káosz Menedéke
(Chaos Sanctuary)

Átlépve a Menedék kapuján, megérkezünk a Rettegés Urának szentélyébe. Maga a menedék egy óriási, kereszt alakú katedrálishoz hasonló, melynek végeiben pecsétek, középen pedig egy hatalmas, fekete pentagramma található. Sejtelmes, túlvilági fények áramlanak be a rácsos ablakokon, miközben a pokol legrettenetesebb démonai és élőhalottai, köztük a Feledés Lovagjai támadnak minket. A dolgunk nem lesz egyszerű. A Méreg Urak, Viharidézők és a Végzet Lovagjai közelről támadnak, míg hátulról a Feledés Lovagjai erős elemi lövedékekkel és különböző átkokkal segítenek nekik. Öt pecsétet találhatunk Diablo szentélyében, kettőt-kettőt két oldalt, egyet középen. Mindhárom irányban egy-egy szörnyfejedelemmel és csapatával kell megküzdenünk. Balra a Káosz Nagy Vezére (Grand Vizier of Chaos, egy Viharidéző), jobbra a Lelkek Megrontója (Infector os Souls, egy Méreg Úr), végül középen Seis Ura (Lord de Seis, egy Feledés Lovag) vár miket. A pecsétek felnyitásával és a pokoli csapatok legyőzésével megremeg a föld, majd megjelenik Diablo, akivel szemben minden tudásunk be kell vetnünk a győzelemért - erős tűz és villámvarázslatai pusztítóak, a fegyverekkel való támadást pedig könnyedén blokkolja. Legyünk türelmesek és győzzük le Félelmünket...

Végszó a negyedik fejezethez

Amennyiben Diablo 2 Classic-ot játszunk, Diablo legyőzése után itt véget ér a játék. A Lord of Destruction kiegészítőben azonban mikor visszamegyünk Tyrael angyalhoz, ő megnyit nekünk egy vörös portált, amely az ötödik Act-be, Harrogath barbár, hegyek közötti városába vezet minket (a továbbiakban a Travel to Harrogath feliratra kattintással vagy waypointon keresztül utazhatunk Harrogath-ba).

A leírás 1.10 LoD patch alatt készült.