Drangor Földrajzi nevei  

Városok és várak:   

Dera Maran - a négy piac, és a háromtornyú minaret városa, a Khanorok székhelye, tekinthetõ fõvárosnak. Csekély védelemet nyújtó falak övezik. Kézmûvesek és kereskedõk és tolvajok városa ez. 
El Damar - falu, lakosainak számát illetõleg majdnem olyan népes mint Maran. Néhány, a földmûveléssel kapcsolatos tevékenységet ûzõ kézmûvesen kívül, jobbára szabad, adózó parasztok lakják. 
Dolgrim - Börtönerõdítménynek épült három hatalmas bástyából álló vár. Bevehetetlennek tartották. 
Jadar - Drangor egyedüli kikötõje. A kikötõ mögött négyzetalapú vár magasodik. A vár bástyáin éjjel tüzet raknak, a Salean szorosban közlekedõ hajók irányítására. 
Jalah - Várkastély, A Raendal uralkodóház építette. Nem erõdítmény jellegû, stílusán érzõdik, hogy egy magasztosabb idõben készült. 
Haja'Maar - A vidék legnagyobb erõdítménye. Két külsõ fal, és összesen 24 bástya védi. A vár alatti kazamatákat kevesen látták, azok sem beszélnek róla. 
Hallor - a névtelen ösvény mentén, a hegyfoki kolostort õrzi ez a vár. Aki ráakadna erre a rejtett útra, csak a Halloron át tud feljutni a csúcsra épült kolostorba. Hallortól, többezer lépcsõ vezet arra, más út nem létezik. 
Elvonultak Kolostora - A keselyû hegység legmagasabb csúcsára épült apátság. Két tornyú templomában õrzik az emberi bölcsesség kincsét. 
Gorr - Végvár. A Negra völgyében kanyargó Gorri ösvény végén magasodó fellegvár. Töretlen multja, soha nem vette be ellen. Alapjait még az asszírok rakták le. 
Ghada-Rian - A legszebb vár. Kiforrott stílusa építõi mívességét dicséri minden szegletével. Bástyái õrzik a Tristrami utat, és a tengert a Kandua öböl felöl. A vár alatti katakombákban ciszternarendszerek tárolják az ott átvezetett Rio Dhal vizét. 
Hegyfoki Apátság - A Mammonok kolostora, a Fegyvertelenek Klánjának otthona. Itt alapult a klán Blizzard elõtt, és itt éledt ujra, midõn a jóslat beteljesült. Gadoron legmagasabb csúcsán, a Váin épült. Egyetlen hatszögletû tornya szerény kivitelû, de az a apátságot övezõ falak vastagabbak egynémely erõdítmény falainál. 
Al Mahada oázis - A felsõ sztyeppe és a Kagaar sivatag határán levõ kút táplálja buja növényzetét. Állandó lakói nincsenek. 
Al Haba - A déli Sziget egyetlen ismert városa. Jadarba sok hajó érkezik innen árúval megrakottan. 
 

Vízrajz:  

Rio Negra - A Haedos, és a Thoral tavak vízgyûjtõinek vizét viszi a Gorr öbölbe. Kiismerhetetlen, gyorsfolyású hegyi folyó. 
jobboldali mellékfolyója a: 
Rio Smoza - A Thoral tavat köti össze a Rio Negrával. 
Rio Dhal - A Ghada tavat köti össze a tengerrel. A Kandua öbölben található torkolata. 
Rio Flange - Az alsó forrásnál ered, és a Jadari kikötõben ömlik a tengerbe. 
Források - A Keselyû hegység keleti oldalából fakadó két forrás: az alsó, és a felsõ. Az Alsó forrás a Rio Flange forrása, 
a Felsõ, a Haeos tavat táplálja, a Haedos holtágon át, ami folyónak nem nevezhetõ, mert álló víz. A halak erdejének ez a része sokszor vízalatt van, szárazság idején is mocsaras terület. 
Haedos tó - A Keselyû hegység lábánál húzódó hatalmas tó. Halászatra igen alkalmas. 
Thoral tó - Drangor legmagasabb fekvésû tava. 
Ghada tó - Három, vízalatti forrásból táplálkozó tó, a Gadoron hegység keleti részén. 
Dranagort északnyugatról az Északi óceán, délnyugatról a "nagy víz", délkeletrõl a Belsõ tenger határolja. 
  

Domborzat, és tájegységek:  

Gadoron hegység - legmagasabb csúcsa a Vái. 
Keselyû hegység - legmagasabb csúcsa a Keselyûtemetõ 
A "nagy víz" felõl áramló száraz levegõ hatására alakult ki a jalahi és a Kagaar sivatag. A félsziget szivében található a Felsõ sztyeppe amelyet kétoldalról a hegyek vízgyüjtõinek köszönve sûrû erdõségek határolnak. E két egybefüggõ erdõ a Halak Erdeje, és a Sárkányerdõ.