Lészen egyszer egy világ, mit bölcsek álmodának közös álmaikban, mert az álom megtestesüle egy darabka földön, ott, ahová csak az álmodók léphetnek majdan. Lészen e világ neve Drangor, s e név emlékeztessen arra minden halandót és halhatatlant, hogy az álom ereje mindennél hatalmasabb.  

Nincs magasztosabb, mint hontalanként hont álmodni vágyaidnak, csatamezõt hõs tetteidnek, s matériát szellemednek. Olyan ez, mint nevet adni a bölcsõjében szunnyadó csecsszopónak, ki majdan hõs lesz, és legenda. 

Az álom nem ér véget, a tér s idõ képlékény szövetébe Te is szõhetsz új mintázatokat. Mi kész már, itt adám néked, 
szolgáljon ez alapul. 

Pink Sonja.
a Névtelen Beavatott,
a Fegyvertelenek Klánjának alapítója
 
 

Drangor történetérõl mesélek most, a Világról, mit megálmodánk magunknak, elsõsorban mi, Fegyvertelenek. 

A Raendálok Blizzard elõtti idõkben, a tuaqor nevû szent fû illata álltal megihletett álmaikban hívták elõször életre Drangort. Szent bódulatuk nyomán a Tristramtól délnyugatra fekvõ, még ismeretlen vidék szövetét a mai formája szerint rendezék el. Mi céljuk volt e tettel, senki nem tudá azt ma már. Talán szórakozásból, talán szükségbõl cselekedének igy. Az emberek, kik jóval az utolsó Raendál halála után érkezének Drangorba, már így találták. 
Az itt élõk sokáig nem tudták, hogy a az álomból sohasem válik olyan végleges matéria, mint amit a természet szül. A  vidék megmagyarázhatatlan változékonyságát, és hirtelen átalakulásait csodának tartották, amíg rá nem jöttek, hogy ezeket a hegyoldalakon akkortájt igen elterjedt tuakor-fû közelében álomra szenderülõk irányítatlan álmai okozzák. 
Ekkor, balgaságukban, félvén, hogy a Gonosz mûveli ezt velük, a tuakor füvet összegyûjték, és elégeték, lelõhelyeit mérgezett vízzel öntözék. 
Mikor a Mammonok megtelepedtek közöttük, és kérdezék az embereket e fû után, láták, hogy az emberek szemiben ott lakoza a rettegés, és nem kérdék õk õket többet ezen dolgokról. 
A Mammonok, a Hegyfoki Kolostor felépülte után, annak udvarán, elülteték a magukkal hozott tuakor magot, s taníták meg embereket, kik csatlakozának a Klánhoz, hogy miképp álmodhatnának úgy, hogy a változások hasznukra lészenek. 
S álmodák õk közösen Drangort, és emberek láták, hogy a változások hasznukra valának, és nem félének õk többet. 
Álmaik nyomán jöve létre Drangor mai képe: 
  

 

Ha többet kívánsz tudni e helyrõl, kát bökj rá e térképre, s az, ki e világot talán a legjobban ismeri, megengedi, hogy tanúja légy annak, midõn õ apródját okítá.