Pink Sonja, a Névtelen Beavatott 
az idõ múlásával ismét Klánjának 
áldozá munkásságát, s mammonok, 
erejéban bízva hívá õ követõit, kik 
ezt nagy örömmel vevék tudomásul, 
s az új remények feltüzelék a rég 
kialudni látszó parazsat lelkükben. 
És írák õk a klán új fejezeteit 
együttes erõvel, ami majdan egy 
újabb könyv lapjaira fog kerülni... 

Vándor, ki most megismeréd a 
kezdeteket, éjji mesemondások 
alkalmával ne habbozz továbbadni 
történetünk, ha valóban arra méltónak 
találod. 
Mert csak mi méltó rá, tartá meg azt 
az emlékezet...