"És a Klánt vezeték, kik odaadása nélkül elveszne a cél, és elhalna a köz. Légyenek kiválasztottak, vagy csatlakozók, tetteik nélkül ma a Gonosz vigadna. Õk mutaták az utat, és kövezék azt, hogy járhassatok rajta. Fegyvertelenek közt is Õk az elsõk, tanuljatok hát tõlük, mert nagy az erejük a Gonosz felett"  
     Tanítások Könyve II. 8.. 

És íme a Klán tagsága, kik felvevék a harczot a Gonosszal, és nem hátrálának meg csatlósai elõtt. E lajstromban feltünteténk, neveik szerint mindük, kiknek dicsõsége örökkön bevilágítá klánunk utját a sötétségben. 
Tiszteld hát Vándor e harczosokban az erõ, a bölcsesség, és az igazságosság katonáit, kik bizton nem ártalmadra lépnek melléd, hanem  segítõül a bajban. 

Van ki e lajstrom láttán így kiálta! - Hazugság vagyon leírva eme oldalakra, hisz tagjaink közül néhányan már más utakon járnak! - Ne higy ilyen fecsegésnek Vándor! Ki egyszer letevé az esküt, és megmérközék a Gonosszal, szívébõl többé már nem tépheté ki azt, amitõl közibünk tartozóvá lészen, s bár élete messzi utakra sarkalhatja, s más földekre ûzi a kalandvágy, mindenütt büszkén viseli tisztjét mit nálunk szerzett, s tanításaink nem feledé soha. 
S végül, klánunk rendje szabad. Remete életet élõ bezárt rabokként egyhelyt tapodni földet sohasem akartunk! Igéink hirdessék Vándoraink messzi világokban, hisz ettõl él a klán, és ettõl lesz neve örökkévaló. 

Tagok listája (34):  
1998. augusztus 24. 

Beavató mesterek:  
4305244 Pink Sonja, a Névtelen beavatott,  
klánalapító, és a klán vezetõje, bevató mester.
1497560 Aigor, a Novíciusok Védelmezõje, beavató mester.
N/A Cromm, a Lélek kovácsa, beavató mester.
2296021 Colwyn, a Lantos, beavató mester.
12579975 Jesus, a Mindenség Ismerõje, beavató mester.
9964844 Keeper, az Õrzõ, beavató mester.
4759655 Leguan~, a Titok Õrzõje, beavató mester.
4567698 LaraCroft, a Deák, beavató mester.
7589298 Mage, az Életet adó, beavató mester.
4483877 Wisdom, az Igazságos, beavató mester. 
Tagok:
1273462 Aromo
2913202 Axe
4939972 Balrog
15232927 Choler
1273462 Cthulhu
7400832 Entreri.jr, a Visszatért
11601870 Eve, a Messzeségek Vándora
8030101 Evelyn Bradford Pasquale Jimmy
8105716 Gul'Dan
4605225 Luminatar 
8071172 Master Lue
9722803 Nanu
2602402 Nick
4913998 Pao Loar 
1273462 Rincevind
7991663 Shell
7812661 Sir Lothar
10916570 Soltaire, az Igazság Bajnoka 
N/A StormBlade 
4044702 Stormworm
7789704 Tabo
2455647 Tc Machine, a Mester
3876599 THEHUN
5940411 Wendor 

Hû követõink arzképeit és történetéeit a második kötetben nézhetitek meg, hisz Drangor legendáival fonódának azok össze kusza szövevénnyé. Legyél Vándor ott is vendégünk, ismerd meg, amit elárulhatunk néked az új világról. 

Végül, de korántsem utolsó sorban azok következének, kik kiérdemelék a klán tiszteletbéli tagságát.  

Elsõnek említém azt, kinek nevét ismeré a klán minden tagja, s bár nem tartozik közénk lélekben, de cselekedetei alapján bátran adományozánk néki e címet. Õ, a magányos ijjász, ki éjjeleken át mérkõzék a Gonosszal annak sötét birodalmában, s ki soha senkitõl segítséget el nem fogadott harczban, s akirõl bízvást állíthatom, azon kevesek egyike, aki a harcz teljes tisztaságát mindennél jobban becsüli. Nélküle, a Magyar Diabló Páholy nem lenne. A neve: DesD'mona. 

Kharon, Ranagol Fia, aki a Krániak vezére, kiállá a próbát, s megmutatá, hogy ereiben nemes erõ nedüje csörgedez. 
Bátorságáról ilymód tanúzván bizonyítá irántunk érzett tiszteletét, minek fejében a klán tiszteletbéli tagként üdvözli Õt.  

JuliuS, a párbalyok mestere, Jallah helytartója, a Defenders of Truth vezére, s egyben a klánunk legrégebbi szövetségese, úgyszint bizonyítá a Gonosz elõtt fegyvertelen állva rátermettségét. Lõn Õ is klánunk tiszteletbéli tagja idõtlen idõkig. 
 

Pink