"Te, ki e sorokat olvasod, olyan dolgokról látsz majd,
mik túlmutatnak mindazon,
mit szárnyaló képzeleted eddig megálmodott. 
Lásd meg, és tudd Te is dolgaink,
s utunk e világban, hol a valóság csak délibáb,
s a képzelet a szikla." 
 
 XIV. Raedos, a kolostor Fõmammona 
Hegyfoki Kolostor, Blizzard után 1996 tavaszán
 

Ebben a könyvben található meg mindaz, mi Pink Sonja, a Névtelen Beavatott, visszatértéig, a Fegyvertelenek Klánjának életével kapcsolatosan megírásra került, és feltárattatott a halandók elõtt. 
Az egyes fejezetek, címeik alapján ÁBC rendbe állítván következének. 
E kötetben kerül megemlítésre, a Mammonok eredendõ bûne, mely által a Gonosz megfertõzé lelkük, s az, hogy miképp csalatkozának õk meg a Gonoszban, s ezt miféle tettek követék. 
Itt tesz említést a krónika a Mammonok második tévedésérõl, miszerint jóhiszemûen átadák az embereknek a tudást, mi lõn olyan csábítás, minek emberek nem tudának ellentálni, s eljöve ezáltal a csalárdságok ideje. 
Szól a történet továbbá a Klán megalakulásáról, hogy miképp próbálák Mammonok jóvá tenni hibájuk, és szóla a legenda Pink Sonja haláláról, és testámentumáról. 
E kötet leírá, hogy Blizzard ismételt eljövetele miként váltá valóra a jóslatot, s hogy miképp érvényesüle a testámentum, s hogyan vállalá fel a hõsi halott nevét a Névtelen Beavatott, s hogyan kelté életre ismét a Klánt. 
E könyv lapjain olvasható az a levelezés, melyet a Névtelen Beavatott folytatott távolléte alatt, az Ynev földjének Krán tartományából érkezett klán vezetõjével, és a többi klánvezérel. 
Ezeken kívül itt található meg a Klán Tagjainak Lajstroma.