Időrendi áttekintő
 
Vissza az előzőre
fa nézet
 
700 körül
Azmodan és Belial vezetésével a Pokol számos alacsonyabb rendű démona kel fel a Legfőbb Gonoszok ellen. E lázadást a Sötét Száműzetés tetőzi be. Diablo, Mephisto és Baal Menedékföldére űzetik a Lángoló Pokolból.

897
Tyrael arkangyal halandó hősöket gyűjt egybe, hogy létrehozza a Horadrimet. Rájuk bízza a Lélekköveket azzal a feladattal egyetemben, hogy vadásszák le és börtönözzék be a Legfőbb Gonoszokat.


902
Mephisto fogságba esik Kehjistan dzsungeleinek közelében, börtöne az alatt a Zakarum templom alatt van, mely végül majd Kurast lesz.

903
Baalt a Lut Gholein melletti sivatagba követik. Tal Rasha, a Horadrim vezetője, feláldozza magát, hogy Baalt egy sérült Lélekkőbe zárhassa.


912
Végül Diablót is elfogja egy csapat Horadrim szerzetes, kiket Jered Cain vezet. Diablo Lélekkövét Vesztegföldeken, a Talsande folyó közelében temetik el. Erre a helyre egy Horadrim kolostor épül, mely alatt katakombahálózat húzódik.

918
Megalakul Tristram városa a Horadrim kolostor körül.


1080 körül
A tristrami Horadrim kolostor elnéptelenedik.

1100 körül
A Horadrim felvállalandó küldetés híján feledésbe merül és legenda lesz.

1264
A keleti úr, Leoric Tristramba jön és királyának kiáltja ki magát. Az öreg, a használaton kívüli Horadrim kolostort Zakarum katedrálissá alakítja. Tanácsadója, Lazarus érsek titokban kiereszti Diablót börtönéből.

Leoric királyt őrületbe taszítja a vitéz küzdelem, mellyel Diablo befolyásának próbál ellenállni.

1265
Az egyre zavarodottabb Leoric király mindenkit bebörtönöz, aki megkérdőjelezi hatalmát, és árulóként kivégezteti őket. Hadat üzen Nyugatvég királyságának.
Diablo elrabolja és megszállja Leoric király egyetlen fiát, Albrecht herceget.
Lachdanan, Leoric seregének kapitánya visszatér a Nyugatvég elleni katasztrofális háborúból és kénytelen megölni Leoricot. A bukott uralkodó megátkozza Lachdanant és követőit utolsó szavaival. Nem sokkal később Lachdanant és a király őreit megtámadja Leoric, feltámadva a Csontváz Király formájában, mikor megpróbálják eltemetni.
Lazarus érsek a falusiak egy csoportját a katedrálisba vezeti, majd egy vérszomjas mészáros démon kezei közt sorsukra hagyja őket. Az emberek tömegesen menekülnek Tristramból.


Egy magányos hős érkezik Tristramba és legyőzi a hájas, büdös mészáros démont.
A hős megöli Lazarus érseket és legyőzi a Csontváz Királyt.
Diablo is alulmarad a hőssel szemben, aki ezután saját magába próbálja zárni Diablót. A hős nemes szándékai ellenére, vitéz lelke gyorsan összeroskad Diablo rontásának súlya alatt. Ő lesz a Sötét Vándor, maga mögött hagyja Tristramot nem sokkal azelőtt, hogy ocsmány démonok támadják meg és pusztítják el a várost, lakóival együtt.
Hősök egy csoportja megkezdi küldetését, hogy legyőzze Diablót és testvéreit. A hősök legyőzik a démonnő Andarielt és keletre utaznak, követve a Vándort.


Tal Rasha sírkamrájában legyőzik a démon úr Durielt; kiderül, hogy Baal már kiszabadult Lélekkövéből.
A Sötét Vándor teljesen Diablóvá változik; Mephistót elpusztítják a hősök Kurast dzsungelei alatt.
Diablo legyőzetett. A Lélekköve elpusztíttatott, Mephistóéval együtt a Pokoli Kohóban.
Baal és serege az Arreat hegyre vonul.


A hősök követik Baalt az Arreat hegyre a végső összecsapásra az emberek és az utolsó Legfőbb Gonosz közt. Bár a hősök legyőzik Baalt, démoni serege tovább nyomul.
Tyrael arkangyal rájön, hogy Baal sikerrel járt a Világkő megrontásában, mely az Arreat hegy gyomrában van. Mivel a Világkövet nem lehet helyreállítani, Tyrael vonakodva bár, de elpusztítja azt. Az ezt követő robbanás elpusztítja az Arreat hegyet, lerombolja a vidék nagy részét és megtizedeli Baal seregét.