The Binding of the Three

 

"So it came to be that the three prime Evils were banished in spirit form to the mortal realm and after sewing chaos across the east for decades, they were hunted down by the cursed order of the mortal Horadrim. The Horadrim used artifacts called Soulstones to contain the essence of Mephisto the Lord of Hatred and his brother Baal, the Lord of Destruction, the youngest brother - Diablo The Lord of Terror - escaped to the West. 

Eventually the Horadrim captured Diablo within a Soulstone as well, and buried him under an ancient, forgotten cathedral. There, the Lord of Terror sleeps and awaits the time of his rebirth. Know ye that he will seek a body of youth and power to possess - one that is innocent and easily controlled. He then arise to free his brothers and once more fan the flames of the Sin War..." 

A hármas kötelék 

Imígyen vala, hogy a három legfôbb Gonosz lelke számûzettetett a halandók világába és midõn dekádokra káoszba taszíták a Keletet, a Horadrimok elszánt halandó rendje rabul ejté ôket. A Horadrim Lélekkõ nevû alkalmatosságokat használa, hogy elzárja eszenciáját Mephisto-nak, a Gyûlölet Urának, fivérének Baal-nak, a Pusztítás Urának. A legifjabb testvérnek - Diablo-nak, a Rettegés Urának - sikerült Nyugatra menekülnie. 

Végezetül a Horadrim Diablo-t is Lélekkô rabságába veté és eltemeté ôt egy ôsi, elfeledett katedrális romjai alá. Ott alszik Õ, a Rettegés Ura, újjászületését várván. Tudjátok meg ti mindannyian, hogy egy ifjú és erôvel teli porhüvely lészen majdan keresendô általa, hogy megszállván azt, könnyedséggel képes leend uralma alá hajtani. Akkor ô felemelkedik ismét, hogy megszabadítván fivéreit újólag fellobbantsa a Romlott Háború lángjait.

 

Fordítás: Leguan~