The Black King

"Hail and sacrifice to Diablo, Lord of Terror and Destroyer of Souls. When I awoke my master from his sleep, he attempted to posess a mortal´s form.  
Diablo atempted to claim the body of King Leoric, but my master was too weak from his imprisonment. My Lord required a simple and innocent anchor  
to this world, and so found the boy Albrecht. perfect for the task. While the good King Leoric was left maddened from my Lord´s unsuccesful possesion, I kidnapped his son Albrecht. I now await Diablo´s call and pray that I will be rewarded when he at last emerges as the Lord of this World."

A Fekete Király 

Hódolat és áldozat Diablo-nak, Rettegés Urának és Lelkek Pusztítójának! Midôn felébresztém Uramat álmából, ô halandó testet kívána ölteni. Diablo  
megkísérté Leoric királyt, de ó, az én Uram még túl gyenge vala bebörtönöztetése mián. Uram egyszerû és friss kapcsot kívána eme világhoz, és lôn, Albrechtet, a király fiát találá tökéletesnek eme célra. Miközben a jó Leoric király eszét veszté az én Uram sikertelen kísértésétôl, én elrablám gyermekét, Albrechtet. Most várom Diablo hívását és imádkozom, hogy elnyerjem jutalmam, midôn végül hatalma kiteljesedik e Földön!
 

Fordítás: Leguan~