Tale of the Three 

 
“Glory and approbation to Diablo – Lord of terror and leader of the three. My lord spoke to me of his two brothers, Mephisto and Baal, who were banished to this world long ago. My lord wishes to bide his time and harness his awesome power so that he may free his captive brothers from their tombs beneath the sand of the east. Once my lord releases his brothers, the sin war will once again known the fury of the three.”
 

Dicsõség és elismerés Diablo-nak, a rettegés Urának, a Hármak vezetõjének. S az én Uram beszélé nekem két testvérirõl, Mephistóról és Baal-ról, akik réges-régen számûzettek e világba. S az én Uram óhajtá kivárni a megfelelõ pillanatot, hogy felhasználá félelmetes erejét s így képes lészen kiszabadítani kelet homokja alatt nyugvó sírkövek fogságából foglyul ejtett testvéreit. S ha egyszer az én Uram kiszabadítá testvéreit, akkor a bûnök háborúja megint csak úgy lészen emlegetve, mint a Hármak dühöngése…
 

Fordító: MiCoke