The Wages of Sin are War

 
 
 

"Take heed and bear witness to the truth that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. When the eternal conflict beetween the high heavens and the burning hells falls upon mortal soil, it is called the Sin War. Angels and demons walk amongst humanity in disguise, fighting in secret, away from the prying eyes of mortals. Some daring, powerful mortals have even allied themselves with either side, and helped to dictate the course of Sin War." 
 

A romlás bére: háború 

Figyelmezd és tanúsítsd ezen igazságot, mely a Horadrimok utolsó örökségeként lefektettetett. Mikoron a mennyek s poklok örökkévaló konfliktusa beszennyezé a halandók földjét, elnevezék azt a Romlott Háborúnak. Angyalok és démonok járának álruhában az embereknek között, s harcolának titokban, rejtezvén halandóknak kíváncsi tekintete elõl. Némely vakmerõ, hatalmas halandó szövetkezvén egyikével, segédkeze beváltani a Romlott Háború átkát. 
 

Fordítás: Colwyn