The Great Conflict

"Take heed and bear witness to the truths that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. There is a war that rages on even now, beyond the fields that we know - between the utopian kingdoms of the high heavens and the chaotic pits of the burning hells. This war is known as the great conflict, and it has raged and burned longer than any of the stars in the 
sky. Neither side ever gains sway for long as the forces of light and darkness constantly vie for control over all creation." 

A Nagy Összecsapás 

Figyelmezd és tanusítsd ezen igazságot, mely a Horadrimok utolsó örökségeként lefektettetett. Õsi háború dúl az általunk ismert téren túl - a magas mennyek éteri királyságai és a tüzes poklok mélységes bugyrai között. Ezen háború, mely a Nagy Összecsapás néven ismert, hosszabb ideje dúl és lángol, mint ragyog bármelyik csillag az égen. Soha egyik nem tudott másikának fölébe kerekedni, amint a fény és a sötét erôi állandó versenyben állanak a  minden teremtett lény feletti hatalomért. 
 

Fordítás: Leguan~