The Realms Beyond

 

"All praises to Diablo - Lord of Terror and survivor of the Dark Exile. When he awakened from his long slumber, my lord and master spoke to me of secrets that few mortals know. He told me the kingdoms of the high heavens and the pits of the burning hells engage in an eternal war. He revealed the powers that have brought this discord to the realms of man. My lord has named the battle for this world and all who exist here the Sin War." 
 

A lenti királyságok

Dicsõség Diablo-nak - Félelem Urának s a Sötét Számûzetés túlélõjének! Amidõn felélede hosszú idõ után, uram beszéle titkokról, melyeknek kevés halandó tudója. Elmondá, hogy a mennyek királyságai és a poklok sötét bugyrai örök harcban állanak egymással. Felfedé elõttem azon erõket, melyek eme ütközetet a halandók földjére hozák. Uram megnevezé az eme világért s minden teremtményéért folytatott harcot, s a Romlott Háborúnak nevezé azt.

Fordítás: Des