The Dark Exile 

"So it came to be that there was a great revolution within the burning hells, known as The Dark Exile. The lesser evils overthrew the three prime evils and banished their spirit forms to the mortal realm. The demons Belial (The Lord of Lies) and Azmodan (The Lord of Sin) fought to claim rulership of hell during the absence of the three brothers. All of hell polarized between the factions of Belial and Azmodan while the forces of the high heavens contimually battered upon the very gates of hell." 
 

Sötét Számûzetés  

Úgy esett hát, hogy nagy forrongás vala a poklok berkeiben, melyet a Sötét Számûzetés néven ismerünk. A démonok gyöngébbikéi megdönték a három fõgonosz hatalmát, s számûzték azok szellemét a halandóknak földjére. 
Belial (a Hazugságok Ura) és Azmodan (a Bûnök Fejedelme) - a Három Testvér távollétében - a pokol feletti uralom megszerzéséért harcolának. A gonosz két részre szakadt Belial és Azmodan között, miközben a mennyek serege a pokolnak kapuját döngeté... 
 

Fordítás: Colwyn