Tale of the Horadrim 

"Take heed and bear witness to the truths that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. Nearly three hundred years ago, It came to be known that the three prime evils of the burning hells had mysteriously come to our world. The three brothers ravaged the lands of the east for decades, while humanity was left trembling in their wake. Our order - the horadrim - was founded by a group of secretive magi to hunt down and capture the three evils once and for all. The original horadrim captured two of the three within powerful artifacts known as soulstones and buried them deep beneath the desolate eastern sands. The third evil escaped capture and fled to the west with many of the horadrim in pursuit. The third evil - known as DIABLO, the Lord of Terror - was eventually captured, his essence set in a soulstone and buried within this labyrinth. Be warned that the soulstone must be kept from discovery by those not of the faith. If DIABLO were to be released, he would seek a body that easily controlled as he would be very weak - perhaps that of an old man or child." 

Horadrim története 

Figyelmezd és tanúsítsd eme igazságot, mely a Horadrimok utolsó örökségeként lefektettetett. Közel háromszáz évnek elõtte a Lángoló Pokol Három Ura rejtélyes látogatást tészen világunkban. A három testvér jöttét nyögék a keleti országok évtizedeken által, miért is ember fellázada. Rendünket, a Horadrim-ot három titkos mágus alapítá, hogy megtalálják, és legyõzzék a Három Gonoszt, egyszer, s mindörökkön. A Horadrim megtalála két lélekkövet, melyet mélyre elásának a keleti sivatagban. A harmadik gonosz azonban megszöke fogságából és nyugat felé meneküle, sok Horadrimtól üldöztetve. A harmadik gonoszt, ki nem más mint Diablo, a Terror Ura, végül elfogák, lényét egy lélekkõbe zárák, és eltemeték eme labirintusban. Vigyázz, hogy a Lélekkõvet olyan ne találná meg, ki nem elhivatott. Ha Diablo kiszabadul, keresni lészen egy testet, mely gyenge és engedelmeskedék akaratának - talán egy öregembert vagy egy gyermeket.   

Fordítás: Jesus