Wirt: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"Adria truly bothers me. Sure, Cain is creepy in what he can tell you about the past, but that witch can see into your past. She always has some way to get whatever she needs, too. Adria gets her hands on more merchandise than I've seen pass through the gates of the king's bazaar during high festival."

Adria igazán aggaszt. Hogyne, Cain is rémisztõ azzal, amit tud a múltról, de az a boszorka a te múltadba is belelát. Mindig megtalálja a módját, hogy megszerezze, ami kell neki. Adria több ügyletre teszi rá a kezét, mint amit a királyi bazárban láttam fesztiválok idején.

Cain-rõl
"Cain knows too much. He scares the life out of me - even more than that woman across the river. He keeps telling me about how lucky I am to be alive, and how my story is foretold in legend. I think he's off his crock."

Cain túl sokat tud. Mindig ledermeszt - még jobban, mint az a nõ a folyó túloldalán. Folyton azt hajtogatja, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy élek, meg hogy milyen legendák keringenek körülöttem. Szerintem elment az esze.

Farnhamról két pletykája is vanl:

"Don't trust everything the drunk says. Too many ales have fogged his vision and his good sense."

Ne higgy el mindent, ami a részeg mond. Túl sok sör homályosítja el elméjét és valaha jó érzékeit. 

"Farnham - now there is a man with serious problems, and I know all about how serious problems can be. He trusted too much in the integrity of one man, and Lazarus led him into the very jaws of death. Oh, I know what it's like down there, so don't even start telling me about your plans to destroy the evil that dwells in that labyrinth. Just watch your legs..."

Farnham - hát neki aztán komoly gondjai vannak, és én aztán tudom, mi az a komoly gond. Túlságosan bízott az emberek összetartásában, és Lazarus a halál torkába vezette. Ó, én aztán tudom, milyen ott lent, úgyhogy el se kezdd magyarázni a terveidet a fõgonosz kiirtásáról. Csak nézz a lábad alá...

Gillian-rõl
"If I were a few years older, I would shower her with whatever riches I could muster, and let me assure you I can get my hands on some very nice stuff. Gillian is a beautiful girl who should get out of Tristram as soon as it is safe. Hmmm... maybe I'll take her with me when I go..."

Ha egy kicsit öregebb lennék, hát beborítanám minden kinccsel, amire csak rá tudom tenni a kezemet, és nyugodt lehetsz, egy csomó klassz holmit be tudok szerezni. Gillian csodaszép lány, akinek ki kéne innen jutnia, amint csak biztonságos. Hmmm... lehet, hogy magammal viszem, amikor megyek.

Griswold-ról
"I guess I owe the blacksmith my life - what there is of it. Sure, Griswold offered me an apprenticeship at the smithy, and he is a nice enough guy, but I'll never get enough money to... Well, let's just say that I have definite plans that require a large amount of gold.""

Asszem a kovácsnak köszönhetem az életemet - már ami megmaradt belõle. Ja, Griswold ajánlott nekem megélhetést a kovácsmûhelyben, meg rendes fickó is, csak hát ott nem tudnék elég pénzt keresni, hogy... Nos, mondjuk úgy, hogy határozott terveim vannak, amelyhez jelentõsebb mennyiségû aranyra van szükségem.

Ogden-rõl
"Ogden is a fool for staying here. I could get him out of town for a very reasonable price, but he insists on trying to make a go of it with that stupid tavern. I guess at the least he gives Gillian a place to work, and his wife Garda does make a superb shepherd's pie..."

Tisztára bolond Ogden, hogy itt marad. Igen kedvezõ áron ki tudnám juttatni a városból, de õ csak ad még egy esélyt annak az idióta fogadónak. Persze legalább ad munkát Gillian-nek, és a felesége, Garda nagyon finom sütit csinál...

Pepin-rõl
"As long as you don't need anything reattached, old Pepin is as good as they come.

If I'd have had some of those potions he brews, I might still have my leg..."

Amíg nem kell semmit se visszaragasztani, az öreg Pepin tökéletesen megfelel a feladatának. 

Ha nálam lett volna pár azokból a varázsitalokból, amiket kotyvaszt, most talán meglenne a lábam...
 

Fordítások, ahol nem a többiek: Des