Pepin: Mindenfélérõl

A labirintus könyveirõl
"Before it was taken over by, well, whatever lurks below, the cathedral was a place of great learning. There are many books to be found there. If you find any, you should read them all, for some may hold secrets to the workings of the labyrinth."

Mielõtt elfoglalta az a, nos, akármi is van ott alant, a katedrális a tudás szentélye volt. Sok könyvet lehet ott találni. Ha rálelnél némelyikére, gondosan olvasd el valamennyit, mert egyesek fontos dolgokat árulhatnak el a labirintus mûködésérõl. 

A szörnyek feléledésérõl
"I have made a very interesting discovery. Unlike us, the creatures in the labyrinth can heal themselves without the aid of potions or magic. If you hurt one of the monsters, make sure it is dead or it very well may regenerate itself."

Igen érdekes felfedezést tettem. Velünk ellentétben a labirintus teremtményei képesek önmagukat éleszteni mindenféle varázsital vagy mágia segítsége nélkül. Ha megütsz egy szörnyet, addig üsd, míg meg nem hal, mert különben regenerálja magát.
 

Fordítás: Des