Pletykák Pepinrõl

Adria
Ezt a pletykát nem találtam meg, a szöveg a CD-rõl származik, de biztos vagyok benne, hogy léteznie kell a játékban.

"The hand, the heart and the mind can perform miracles when they are in perfect harmony. The healer Pepin sees into the body in a way that even I cannot. His ability to restore the sick and injured is magnified by his understanding of the creation of elixirs and potions. He is as great an ally as you have in Tristram."

A kéz, a szív és a lélek igaz harmóniája csodákat mûvel. Gyógyítónk, Pepin úgy lát bele a testbe, ahogy még én sem tudok. Képessége a betegek és sérültek helyrehozására csak hatványozódik elixír és varázsital készítési tudományával. Õ a te igazi szövetségesed Tristram-ban.

Cain
"Ah, Pepin. I count him as a true friend - perhaps the closest I have here. He is a bit addled at times, but never a more caring or considerate soul has existed. His knowledge and skills are equaled by few, and his door is always open."

Oh, Pepin. Úgy tekintek rá, mint igaz barátomra, talán õ áll a legközelebb hozzám az itteniek közül. Idõnként  kicsit szórakozott, de soha törõdõbb, figyelmesebb lélek nem létezett nála. Bölcsessége és ügyessége páratlan, és ajtaja mindig nyitva áll.  


Fordítás: Berry


Farnham
"Hehehe, I like Pepin. He really tries, you know. Listen here, you should make sure you get to know him, good fella like that with people always wantin' help. Hey, I guess that would be kinda like you, huh hero? I was a hero too..."

Hihihi, úgy szeretem Pepin-t. Tudod, õ aztán mindent megpróbál. Figyejjé má, meg kéne vele ismerkedned, cimbora, az embereknek mindig kell a segítség. Hé, ez olyan, mint te, hukk, hõs? Én is hõs voltam...

Gillian
"Pepin saved my grandmother's life, and I know that I can never repay him for that. His ability to heal any sickness is more powerful than the mightiest sword and more mysterious than any spell you can name. If you ever are in need of healing, Pepin can help you."

Pepin megmentette a nagymamám életét, és tudom, ezt soha nem fizethetem vissza néki. Kórságot elûzõ képessége hatalmasabb erejû, mint a legacélosabb penge és titokzatosabb, mint bármely varázsige, amelyet csak meg tudsz nevezni. Ha valaha gyógyírt keresel bajaidra, Pepinhez bizton fordulhatsz.

Griswold
"A good man who puts the needs of others above his own. You won't find anyone left in Tristram - or anywhere else for that matter - who has a bad thing to say about the healer."

Egy jó ember, ki mindent megad mindenek elõtt a többieknek, amit csak akarnak. Senkit nem találsz a Tristram-ban maradottak között - vagy akárhol, ha márarról  van szó -, aki bármi rosszat mondana a gyógyítóról.  


Fordítás: StormBlade


Ogden
"Pepin is a good man - and certainly the most generous in the village. He is always attending to the needs of others, but trouble of some sort or another does seem to follow him wherever he goes..."

Pepin jó ember - bizonyára a legsegítõkészebb a faluban. Mindig a mások szolgálatára áll, de valahogy a balszerencse mindenhova elkíséri...

Wirt
"As long as you don't need anything reattached, old Pepin is as good as they come.

If I'd have had some of those potions he brews, I might still have my leg..."

Amíg nem kell semmit se visszaragasztani, az öreg Pepin tökéletesen megfelel a feladatának. 

Ha nálam lett volna pár azokból a varázsitalokból, amiket kotyvaszt, most talán meglenne a lábam...  


Fordítás, ahol nem mások: Des