Ogden: Mindenfélérõl

Az õsi szabályról
"Many adventurers have graced the tables of my tavern, and ten times as many stories have been told over as much ale. The only thing that I ever heard any of them agree on was this old axiom. Perhaps it will help you. You can cut the flesh, but you must crush the bone."

Sok kalandozó koptatá már a fogadóm asztalait, és tízszer annyi történet hangza itt el, mint amennyi sör fogya. Az egyetlen dolog, amit hallék, s valahányan egyet értének benne, az az õsi szabály vala. Talán segítségedre lészen. Lehet vágni a húst, de a csontot törni kell.

Fordítás: Des