Ogden: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"Adria is wise beyond her years, but I must admit - she frightens me a little.

Well, no matter. If you ever have need to trade is items of sorcery, she maintains a strangely well-stocked hut across the river."

Adria korát meghazudtolóan bölcs, de be kell vallanom - félek tõle kissé. 

De mindegy, ha valaha szeretnél vásárolni mágikus tárgyakat, kunyhója meglepõen sokmindent rejteget a folyó túloldalán.

Cain-rõl
"If you want to know more about the history of our village, the storyteller Cain knows quite a bit about the past."

Ha többet szeretnél megtudni falunk történetérõl, Cain, a mesemondó igen sokat tud a régmúlt dolgokról.

Farnham-rõl

"Farnham spends far too much time here, drowning his sorrows in cheap ale. I would make him leave, but he did suffer so during his time in the labyrinth."

Farnham túl sokat idõzik itt, míg bánatát olcsó sörbe fojtja. Kitenném a szûrét, dehát olyan sokmindenen ment keresztül annak idején a labirintusban.

Gillian-rõl
"Gillian, my barmaid? If it were not for her sense of duty to her grand-dam, she would have fled from here long ago.

Goodness knows I begged her to leave, telling her that I would watch after the old woman, but she is too sweet and caring to have done so."

Gillian, a szolgáló? Ha nem volna felelõsséggel a nagyanyjáért, már régen elmenekült volna innen. 

Az ég szerelmére kértem, menjen innen, megígérve neki, hogy majd gondját viselem az öregasszonynak, de õ olyan kedves, gondoskodó, hogy nem tesz ilyet.

Griswold-ról
"Griswold the blacksmith is extremely knowledgeable about weapons and armor. If you ever need work done on your gear, he is definitely the man to see."

Griswold, a kovács elképzelhetetlen sokat tud a fegyverekrôl és páncélokról. Ha valaha is szükséged lesz a felszerelésed javítására,  feltétlenül õt keresd.  


Fordítás: StormBlade


Pepin-rõl
"Pepin is a good man - and certainly the most generous in the village. He is always attending to the needs of others, but trouble of some sort or another does seem to follow him wherever he goes..."

Pepin jó ember - bizonyára a legsegítõkészebb a faluban. Mindig a mások szolgálatára áll, de valahogy a balszerencse mindenhova elkíséri...

Wirt-rõl
"Wirt is a rapscallion and a little scoundrel. He was always getting into trouble, and it's no surprise what happened to him.

He probably went fooling about someplace that he shouldn't have been. I feel sorry for the boy, but I don't abide the company that he keeps."

Wirt egy kis mihaszna semmirekellõ. Folyton csak a baj volt vele, és nem csoda, ami végül történt.

Nyilván valami olyasmibe ütötte az orrát, amibe nem kellett volna. Sajnálom a fiút, de csak rajta múlik, hogy milyen társaságba keveredik.
 

Fordítás, ahol nem más: Des