Küldetések:
Warlord of Blood

A Vér Hadura

A könyv adja küldetést:

"The armories of hell are home to the Warlord of Blood. In his wake lay the mutilated bodies of thousands. Angels and men have been cut down to fulfill his endless sacrifies to the dark ones, who scream for one thing;.. Blood."

A pokol fegyvertárai adnak otthont a Vér Hadurának. Ezrek megcsonkított tetemén virraszt. Angyalokat és emberket egyként vágott le, hogy teljesítse véget nem érõ álozásait a sötéteknek, akiknek ordításának egy célja van;...Vér.

Cain:

"I know only one legend that speaks of such of warrior as you describe. His story is found within the ancient chronicoles of the Sin War. Stained by thousands years of war, blood and  death, the Warlord of Blood stands upon a mountain of his tattered victims. His dark blade screams a black curse to the living.A tormented invitation to any, who would stand before this executioner of hell. It is also writen, tha although he was one a mortal, who fought beside the Legion of Darkness during the sin war, he lost his humanity to his instatible hunger for blood."

Csak egy legendáról tudok ami egy olyasféle harcosról szól, mint amilyenrõl beszéltél. A története aVétek Háború õsi kronológiájában találtatik. Háborútól, vértõl, és haláltól bemocskolva a Vér Hadura a kifacsart áldozatai hegyén áll. Sötét pengéje fekete átkot sikolt az élõkre. Gyötrõ kihívás bárkinek aki a pokol eme hóhéra elé állna. Az is írva vagyon, hogy bár valaha õ is halandó volt, és harcolt a Sötétség Légiójának oldalán, levetkõzte emberségét elnyomhatatlan vér-éhségében.

Belépsz az arzenálba...:

"My blade screams for your blood mortal, and by my dark masters it shall not be denied."

A pengém a véredért kiált halandó, és a Sötét Gazdáim ezt nem forgják megtagadni.

Te a gyilok után:

"Your rain of pain has ended."

Fájdalmas zivatarod elált.

Fordítás: Huvi the EagleEar