Küldetések:
The Magic Rock

The Magic Rock

Griswold (aki a küldetést adja):

Amikor elõször odamész hozzá:
"Stay for a moment - I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the eastern Kingdoms passed through here some time ago. It was supposedly carrying a piece of the Havens that had fallen to Earth! The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway. I searched the wreckage for this sky rock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it."

Várj egy percet. Tudok valamit, ami esetleg érdekelhet. Egy karaván, ami a keleti királyságok felé tartott, haladt át a falun. Állítólag egy darabot szállított a mennyekbõl, ami a földre esett. Nem messze innen az úton északra kifosztották azt a karavánt. Keresgéltem a roncsok között azt az égikövet, de nem volt sehol sem. Ha megtalálnád, akkor valószínû, hogy valami hasznosat tudnék belõle készíteni.

Amikor odaadtad neki a követ:
"Let me see that - aye… aye, it is as I believed. Give me a moment…

Ah, here you are. I arranged pieces of the stone within a silver ring my father left me. I hope it serves you well."

Hadd nézzem csak - aha… aha, úgy van, ahogy hittem. Adj egy percet…

Ah, készen van. Beleolvasztottam a kõ darabjait egy ezüst gyûrûbe, amit még az apám hagyott rám. Remélem hasznodra fog válni.

Gillian:

"Well, a caravan of some important people did stop here, but that was quite a while ago. They had strange accents and were starting on a long journey, as I recall.

I don't see how you could hope to find anything that would have been carrying."

Hát, igen. Egy karaván megállt itt, de ez már egy jó ideje történt. Furcsa kiejtéssel beszéltek, és éppen egy hosszú út elõtt álltak, ha jól emlékszem.

Nem hinném, hogy találnál valamit, amit õk szállítottak.

Ogden:

"The caravan stopped here to take on some supplies for their journey to the east. I sold them quite an array of fresh fruits and some excellent sweetbreads that Garda has just finished baking. Shame what happened to them..."

A karaván megállt, hogy ételt vegyenek magukhoz az útra. Eladtam nekik egy rakás friss gyümölcsöt, és néhány kitûnõ borjúmirigyet. Szégyen, ami velük történt…

Pepin:

"I don't know what it is that they thought they could see with that rock, but I will say this. If rocks are falling from the sky, you had better be careful!"

Én nem tudom, mit gondoltak, mit láthatnak abban a kõben, de én azt mondom:  Ha kövek potyognak az égbõl, jobban tesszük, ha vigyázunk.

Cain:

"Griswold speaks of the haven stone that was destined for the enclave located in the east. It was being taken there for further study. This stone glowed with an energy that somehow granted vision beyond that which a normal man could possess. I do not know what secrets it holds, my friend, but finding this stone would certainly prove most valuable."

Griswold egy mennyei kõrõl beszél amit keletre vittek, további vizsgálatokra. Ez a kõ ember feletti erõtõl izzik. Én nem tudhatom, milyen titkokat rejt magában, barátom, de e kõ meglelése nagyon fontos volna.

Farnham:

"I used to have a nice ring; it was a really expensive one, with blue and green and red and silver. Don't remember what happened to it, thought. I really miss that ring…"

Nekem volt egy szép gyûrûm, egy nagyon drága darab volt, kék, zöld, piros és ezüst. Nem tudom mi lett vele. Nagyon hiányzik nekem az a gyûrû.

Adria:

"The haven stone is very powerful, and were it any but Griswold who bid you find it, I would prevent it. He will harness its powers and use its use will be for the good of us all."

Az égikõ nagyon erõs, és ha nem Griswold lenne, aki a keresésére megkért, lebeszélnélek a dologról. Õ majd megszelídíti a kõ erejét, és ez még a hasznunkra válna.

Wirt:

"If anyone can make something out of that rock, Griswold can. He knows what he is doing, and as much as I try to steal his customers, I respect the quality of his work."

Ha más nem, de Griswold az, aki tud csinálni abból a kõbõl valamit. Õ tudja mit csinál. Amennyire próbálom elcsábítani a vevõit, annyira értékelem a munkáját.
 

Fordítás: Spy_the_hunter