Küldetések:
Poisoned
Water
Suuply

Mérgezett vízfolyás

Pepin (aki a küldetést adja):

Elõször:
Im glad I caught up to you in time! Our wells have become brackish and stagnant and some of the townspeople have became ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. please find what has caused this calamity, or we all surely perish.

Örülök, hogy még idõben elértelek. A kútjaink vize sós és pangó lett. Azok az emberek, akik ittak belõle, megbetegedtek. A tisztavíz tartalékaink gyorsan fogynak. Úgy gondolom van egy átjáró, ami elvezet a falu vizének forrásáig. Kérlek, találd meg, mi okozhatta ezt a katasztrofát, vagy mind meghalunk.

Ha másodszorra is odamész hozzá:
Please you must hurry, every hour that passes brings us closer to having no water to drink...

We cannot survive for long without your help.

Kérlek sietned kell. Mindem elmúló órával egyre kevesebb ivóvizünk van.

Nem bírjuk sokáig segítséged nélkül.

Ha már megtisztítottad a vizet:
Whats that you say the mere presence of the demons has caused the water to become tainted? Oh, truly a great evil lurks beneath our town, but your perseverance and courage gives us hope. Please take this ring perhaps it will aid you in the destruction of such vile creatures.

Miket beszélsz? A lények puszta jelenléte okozta a víz fertõzöttségét? Oh, hát tényleg egy nagy gonosztevõ bujkál a falunk alatt, de a te kitartásod, és bátorságod reményt ad nekünk. Kérlek fogadd el ezt a gyûrût. talán 
majd segít ilyen gonosz lények elpusztításában.

Adria:

The people of Tristram will die if you cannot restore fresh water to their wells.

Know this demos are at the heart of this matter, but they remain ignorant of what they have spawned.

Tristram lakosai meghalnak, ha nem tudod a kutak vizét megtisztítani.

Tudd meg démonok az okai ennek a problémának, de nem törõdnek vele, hogy mit csináltak.

Cain:

Hmm, I dont know what I can really tell you about this that will be of any help. The water that fills our wells comes from an underground spring. I have heard of a tunnel that leads  to a great lake - perhaps they are one and the same. Unfortunately, I do not know what
would cause our water supply to be tainted.

Hmm, nem is tudom mit mondhatok, ami segíthetne neked. A kútjaink vize egy földalatti forrásból ered. Halottam egy alagútról, ami elvezet egy nagy tóhoz.
Talán a kettõ egy és ugyanaz, de sajnos nem tudom, mi okozhatta vizeink fertõzöttségét.

Farnham:

You drink water?

Te vizet is szoktál inni?

Gillian:

My Grandmother is very weak, and Garda says that we cannot drink the water from the wells. Please, can you do something to help us?

A nagyanyám nagyon gyönge, de Garda azt mondja nem ihatjuk meg a kút vizét. Tudsz segíteni rajtunk???

Griswold:

Pepin has told you the truth. We will need fresh water badly, and soon. I have tried to clear one of the smaller wells, but it reeks of stagnant filth. It must be getting clogged at the source.

Pepin az igazat mondta. Sürgõsen friss vízre van szükségünk. Megpróbáltam fertõtleníteni az egyik kisebb kutat, de bûzlik a pangó szennytõl. Bizonyára valahol a forrásnál záródhatott el.

Ogden:

I have always tried to keep a large supply of foodstuffs and drink in our storage cellar, but with the entire town having no source of fresh water, even our stores will soon run dry.

Please, do what you can or I dont know what we will do.

Mindig is próbáltam viszonylag nagy  mennyiségû ételt és italt felhalmozni a pincénkben, de most, hogy az egész falu víz nélkül maradt, még a mi tartalékaink is kimerülõben vannak.

Kérlek tegyél valamit, vagy nem tudom, mit csinálunk.

Wirt:

For once, Im with you. My business runs dry so to speak if I have no market to sell to. You better find out what is going on, and soon!

Most az egyszer egyetértek veled. Az én üzletem is tönkremegy, ha nincs kinek eladjak. Jobb lesz, ha kideríted, mi folyik itt, méghozzá gyorsan. 
 

Fordítás: Spy_the_hunter