Küldetések:
Diablo

Diablo

Cain (õ adja a küldetést):

"Your story is quite grim, my friend. Lazarus will surely burn in hell for his horrific deed. The boy that you describe is not our prince, but I believe Albrecht may yet be in danger. The symbol of power that you speak of must be a portal into the very heart of the labyrinth. 

Know this, my friend - the evil that you move against is the Dark Lord of Terror. He is known to mortal men as Diablo. It was he who was imprisoned within the labyrinth many centuries ago, and I fear that he seeks to once again sew chaos in the realm of mankind. You must venture through the portal and destroy Diablo before it is too late."
 

Hátborzongató e történet, barátom. Lazarus bizonnyal a pokol tüzén fog égni iszonytató tettei miatt. A fiú, kirôl szóltál vala, nem a mi hercegünk, de úgy hiszem, Albrecht még mindig veszélyben leend. A jel, melyet leírtál, bizonyosan egy téralagút bejárata, mely a labirintus szívébe vezet. 

Tudd meg immár, barátom - a gonosz, ki ellen indulsz, nem más, mint a Rettegés Sötét Ura, kit a halandók Diablo néven ismernek. Ô az, kit e labirintusban börtönbe vetének évszázadoknak elõtte, és félek, hogy 
azért éled ismét, hogy új káoszt teremtsen az emberiség birodalmában. Alá kell ereszkedned azon járaton és el kell pusztítanod Diablot, mielôtt túl késô. 
 

Fordítás: Leguan~

A záró animáció monológja:

"The Soulstone burns with hellfire, as an eerie windblown bursal vision. Fresh blood flows into your eyes, and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained... for now.
You pray, that you've become strong enough to contain the demon, held, keep him a bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him - clawing his way up from the dark recesses of your soul.
Fighting to retain control your thoughts turn to the ancient, mystic lands of the far East. Perhaps there, beyond the desolant ways of Aronakh, you will find an answer,... 
or perhaps, salvation..."

A Lélekkõ a pokol tüzével éget, mint hátborzongató, kísérteties látomás. Friss vér tolul szemedbe, s meghallod az elátkozottak kínzó suttogását. Megtetted, mit tenned kellett. Diablo lelkét börtönödbe kényszerítetted... egyelõre. 
Fohászkodj, hogy elég erõssé lettél uralkodni a démon vad akaratán. Bár küldetésed megedzett, még mindig érzed õt, ahogy lelked rejtett, sötét zugaiból tör elõ.
Ahogy harcolsz, hogy megõrizd uralmadat, gondolataid az õsi, rejtélyes Kelet felé fordulnak. Talán ott, Aronakh kihalt útjain túl, megtalálod a választ,...
vagy talán a megváltást...
 

Fordítás: DeeDee