Küldetések:
The Chamber of Bones

A Csontok Terme

Mythical book (ami a küldetést adja (könyv a 6-oson)):

"Beyond the Hall of Heroes lies The Chamber of Bone. Eternal death awaits any who would seek to steal the treasures secured within this room. So speaks the lord of terror, and so it is written."

A Hõsök Csarnokában található a Csontok Terme. Örök halál vár arra, aki megpróbálja ellopni kincseit. Így beszél a terror ura, és ez meg van írva.

Griswold:

"I know nothing of that place, but you may try asking Cain. He talks about many things, and it would not surprise me if he had some answers to your question."

Én nem tudok semmit sem errõl a helyrõl. Talán próbáld megkérdezni Cain-t. Õ sokféle dologról tud beszélni. Nem lepne meg, ha tudna választ adni a kérdésedre.

Ogden:

"I am afraid that I don’t know anything abut that, good master. Cain has many books that may be of some help."

Attól félek nem tudok semmit sem róla, jó uram. Cain-nek van számos könyve ami tartalmazhatja a választ.

Pepin:

"This sounds like a very dangerous place. If you venture there, please take great care."

Ez egy nagyon veszélyes helynek tûnik. Ha netán arra járnál, kérlek, vigyázz magadra.

Gillian:

"I am afraid that I haven’t heard anything abut that. Perhaps Cain the storyteller could be of some help."

Attól félek nem hallottam semmit róla. Talán Cain tud neked segíteni.

Wirt:

"A vast and mysterious treasure, you say? Maybe I could be interested in picking up a few from you… or better yet, don’t you need some rare and expensive supplies to get you through this ordeal?"

Egy óriási és titokzatos kincs? Talán megvásárolnám tõled… vagy talán érdekel néhány ritka és drága felszerelés ehhez a megpróbáltatáshoz?

Farnham:

"Okay, so listen. There’s this chamber of wood, see. And his wife, you know – her – tells the tree… cause you gotta wait. Then I says. That might work against him, but if you think I’m gonna pay for this… you… uh… yeah."

Jól van, figyelj. Szóval itt van a fák terme, és az õ felesége, aki tudod, megmondja a fának… várjál csak. Akkor azt mondom. Ez valószínû jó lenne ellene, de ha azt gondolod, hogy én ezért fizetni fogok… te… uh… hát akkor igazad van.

Adria:

"You will become an eternal servant of the dark lords should you perish within this cursed domain.

Enter the Chamber of Bone at your own peril."

Ha meghalnál ezen az átkozott helyen, örökös szolgája leszel a sötétség urainak.

Csak a saját felelõsségedre menj be a Csontok Termébe.

Cain:

"A book that speaks of a chamber of human bones? Well, a Chamber of Bone is mentioned in certain archaic writings that I studied in the libraries of the east. These tomes inferred that when the lords of the underworld protect great treasures they would create domains where those who died in the attempt to steal that treasure would be forever bound to defend it. A twisted but strangely fitting, end?"

Egy könyv, ami egy olyan teremrõl szól, amiben emberi csontok vannak? Néhány régi írásban, melyeket a keleti könyvtárakban tanulmányoztam, megemlítenek egy Csontok Termét. Ezekben arra következtetnek, hogy amikor az alvilág urai értékes kincseket akartak védelmezni, akkor létrehoztak olyan helyiségeket, ahol aki a kincs ellopása közben elesett, az mindörökké védelmezte azt. Furcsa, de találó vég, nem?
 

Fordítás: Spy_the_hunter