Griswold: Mindenfélérõl

Kardokról
"Look at that edge, that balance. A sword in the right hands, and against the right foe, is the master of all weapons. Its keen blade finds little to hack or pierce on the undead, but against a living, breathing enemy, a sword will better slice their flesh!"

Figyeld ezen élt, ezen egyensúlyt! A kard, jó kezekben s a megfelelõ ellen, minden fegyverek királya. Fényes pengéje nem sok vágni, aprítani valót lel az élõholtakon, de az élõ, hús-vér ellenséget nincs, mi jobban szelné!

Buzogányokról
"If you're looking for a good weapon, let me show this to you. Take  your basic blunt weapon, such as a mace. Works like a charm against most of those undying horrors down there, and there's nothing better to shatter skinny little skeletons!"

Ha igazi jó fegyvert keresel, hadd mutassam meg neked ezt! Vegyük az alap ütõ fegyveredet, mondjuk egy buzogányt. Varázslatos a hatása a legtöbb élõhalott borzalom ellen, és semmi sem aprítja jobban azokat a filigrán csontvázakat!

Fejszékrõl
"The axe? Aye,  that's a good weapon, balanced against any foe. Look how it cleaves the air, and then imagine a nice fat demon head in its path. Keep in mind, however, that it is slow to swing - but talk about dealing a heavy blow!"

A fejsze? Hát, az aztán a jó fegyver, egyaránt alkalmas minden ellenséggel szemben. Figyeld, hogyan hasítja a levegõt, aztán képzelj egy szép kövér szörny fejet az útjába. Azért tartsd észben, hogy eltart egy darabig, amíg meglengeted - de nem akármekkora lendítésrõl beszélünk ám! 

Javításról
"Your weapons and armor will show the signs of your struggles against the darkness. If you bring them to me, with a bit of work and a hot forge, I can restore them to top fighting form."

Fegyvereiden és páncélodon nyomot fog hagyni harcod a sötétség erõi ellen. Ha elhozod õket nekem, egy kis munkával helyreállítom eredeti állapotukat.
 

Fordítás: Des