Pletykák Griswold-ról

Adria
"To a man who only knows iron, there is no greater magic than steel. The blacksmith Griswold is more of a sorcerer than he knows. His ability to meld fire and metal is unequaled in this land."

Aki ember fia csak a vasat ismeri, annak számára nincs varázslatosabb dolog az acélnál. Griswold, a kovács sokkal inkább varázsló is, mint azt õ gondolná. Képessége a tûz és a fém elegyítésére egydülálló e földön.

Cain
"Griswold - a man of great action and great courage. I bet he never told you about the time he went into the labyrinth to save Wirt, did he? He knows his fair share of the dangers to be found there, but then again - so do you. He is a skilled craftsman, and if he claims to be able to help you in any way, you can count on his honesty and his skill."

Griswold - a határtalan bátorság és cselekvés embere. Lemerem fogadni, soha nem mesélt neked arról, hogy lement a labirintusba, hogy megmentse Wirt életét, igaz-e? Tudja jól miféle részt vállal az odalent található veszélyekbõl aki oda letéved,  így ezt te is tudod. Õ egy nagy tudású mesterember, és ha õ azt állítja, hogy tud segíteni valamiben, akkor bátran számolhatsz a képességével és becsületével.  


Fordítás: Winger


Farnham
"Griswold? Good old Griswold. I love him like a brother! We fought together, you know, back when... we... Lazarus... Lazarus... Lazarus!!!"

Griswold? A jó öreg Griswold. Úgy szeretem, mint testvéremet! Együtt harcoltunk, tudod, még amikor... amikor... Lazarus... Lazarus... Lazarus!!!

Gillian
"Our blacksmith is a point of pride to the people of Tristram. Not only is he a master craftsman who has won many contests within his guild, but he received praises from our King Leoric himself - may his soul rest in peace. Griswold is also a great hero; just ask Cain."

Tristram lakói mind nagyon büszkék kovácsunkra. Szakmája igazi mestere, sok-sok díjat nyert már céhes versenyeken, de még Leoric király dícséretzét is kivívta - nyugodjék lelke békében szegénynek. Griswold hõs is; kérdezd csak meg Cain-t!

Ogden
"Griswold the blacksmith is extremely knowledgeable about weapons and armor. If you ever need work done on your gear, he is definitely the man to see."

Griswold, a kovács elképzelhetetlen sokat tud a fegyverekrôl és páncélokról. Ha valaha is szükséged lesz a felszerelésed javítására,  feltétlenül õt keresd.  


Fordítás: StormBlade


Pepin
"Griswold knows as much about the art of war as I do about the art of healing. He is a shrewd merchant, but his work is second to none. Oh, I suppose that may be because he is the only blacksmith left here."

Griswold annyit tud a hadakozásról, mint én a gyógyításról. Nem jó kereskedõ, de a keze munkájának nincs párja. No persze ez lehet, hogy csak azért van, mert õ az egyetlen kovács, aki itt maradt.

Wirt
"I guess I owe the blacksmith my life - what there is of it. Sure, Griswold offered me an apprenticeship at the smithy, and he is a nice enough guy, but I'll never get enough money to... Well, let's just say that I have definite plans that require a large amount of gold.""

Asszem a kovácsnak köszönhetem az életemet - már ami megmaradt belõle. Ja, Griswold ajánlott nekem megélhetést a kovácsmûhelyben, meg rendes fickó is, csak hát ott nem tudnék elég pénzt keresni, hogy... Nos, mondjuk úgy, hogy határozott terveim vannak, amelyhez jelentõsebb mennyiségû aranyra van szükségem.
 

Fordítás, ahol nem a többiek: Des