Griswold: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"While I have to practically smuggle in the metals and tools I need from caravans that skirt the edges of our damned town, that witch, Adria, always seems to get whatever she needs. If I knew even the smallest bit about how to harness magic as she did, I could make some truly incredible things."

Míg nekem gyakorlatilag úgy kell becsempésznem mindazokat a fémeket és szerszámokat a mi átkozott városunk mellett elhaladó karavánoktól, addig annak a boszorkánynak, Adriának, szemlátomást mindig mindene megvan. Ha csak egy kicsit is értenék ahhoz, hogy úgy használjam a mágiát, ahogy õ, akkor valóban rendkívüli dolgokra lennék képes.
 

Fordítás: Shiranui


Cain-rõl
"Sometimes I think that Cain talks too much, but I guess that is his calling in life. If I could bend steel as well as he can bend your ear, I could make a suit of court plate good enough for an emperor!"

Néha Cain talán kicsit sokat dumál, de asszem ez az õ küldetése. Ha úgy tudnék bánni az acéllal, ahogy õ a szót csûri-csavarja, egy darab rozsdás vasból királyi páncélt készíthetnék!

Farnham-rõl
"I was with Farnham that night that Lazarus led us into the labyrinth. I never saw the archbishop again, and I may not have survived if Farnham was not at my side. I fear that the attack left his soul as crippled as, well, another did my leg. I cannot fight this battle for him now, but I would if I could."

Ott voltam Farnham mellett azon az estén, hogy Lazarus levitt minket a Labirintusba. Nem láttam többet az érseket, és lehet, hogy nem élem túl, ha Farnham nincs mellettem. Félek, hogy a támadás úgy összeroncsolta a lelkét, ahogy egy másik az én lábamat. Ezt a csatát már nem vívhatom meg helyette, bárcsak tehetném.

Gillian-rõl
"Gillian is a nice lass. Shame that her gammer is in such poor health or I would arrange to get both of them out of here on one of the trading caravans."

Gillian egy aranyos leányka. De kár, hogy az öreganyja rossz egészségnek örvend, mert különben szívesen elintézném nekik, hogy egy kereskedô karavánnal
kijussanak innen.
 

Fordítás: StormBlade


Ogden-rõl
"The innkeeper has little business and no real way of turning a profit. He manages to make ends meet by providing food and lodging for those who occasionally drift through the village, but they are as likely to sneak off into the night as they are to pay him. If it weren't for the stores of grains and dried meats he kept in his cellar, why, most of us would have starved during that first year when the entire countryside was overrun by demons."

Kicsi a fogadós üzlete és csak kevéske profittal kecsegtet. A szélsõségeket hozza egy fedél alá azzal, hogy kosztot-kvártélyt ad a falu felé vetõdõknek, de épp annyian illannak el az éjszakában, mint ahányan fizetnek is szolgálataiért. Ha nem lettek volna azok a gabona- és szárított hús készletek a pincéjében, bizony mindannyian éheztünk volna azon elsõ év során, amikor a vidéket lerohanták a démonok.

Pepin-rõl
"A good man who puts the needs of others above his own. You won't find anyone left in Tristram - or anywhere else for that matter - who has a bad thing to say about the healer."

Egy jó ember, ki mindent megad mindenek elõtt a többieknek, amit csak akarnak. Senkit nem találsz a Tristram-ban maradottak között - vagy akárhol, ha márarról  van szó -, aki bármi rosszat mondana a gyógyítóról.
 

Fordítás: StormBlade


Wirt-rõl
"That lad is going to get himself into serious trouble... or I guess I should say, again. I've tried to interest him in working here and learning an honest trade, but he prefers the high profits of dealing in goods of dubious origin. I cannot hold that against him after what happened to him, but I do wish he would at least be careful."

Az a kölyök egyszer még nagy kalamajkába keveredik... már megint, mondhatom. Megpróbáltam fölkelteni az érdeklõdését, hogy dolgozzon, és tanulja ki a tisztességes kereskedelmet, de õt csak a gyanús eredetû árukon kereshetõ magas haszon érdekli. Többet nem tehetek érte azután, ami történt vele, de szeretném, ha legalább óvatosabb lenne.
 

Fordítás, ahol nem mások: Des