Pletykák Gillian-rõl

Adria
"Corruption has the strength of deceit, but innocence holds the power of purity. The young woman Gillian has a pure heart, placing the needs of her matriarch over her own. She fears me, but it is only because she does not understand me."

A megvesztegetés a csalás erejével bír, de az ártatlanság a tisztaságéval. A fiatal Gillian tisztaszívû lélek, nagymamája szükségleteit a sajátjai elé helyezi. Gillian fél tõlem, de csak azért, mert nem ért meg engem. 

Fordítás: Berry
 Cain
"Gillian is a fine woman, much adored for her high spirits and her quick laugh, she holds a special place is my heart. She stays on at the tavern to support her elderly grandmother who is too sick to travel. I sometimes fear for her safety, but I know that any man in the village would rather die than see her harmed."

Gillian finom hölgy, tiszta lelkével, csilingelõ kacagásával különleges helyet tölt be szívemben. Nem hagyá ott a fogadót, hogy támaszt nyújthasson idõs nagymamájának, ki súlyos betegsége okán nem bírná az utazást. Néha aggódom biztonságáért, de tudom, bármely férfiú falunkban inkább meghalna, mintsem õneki bántódása essék.

Farnham
"The gal who brings the drinks? Oh, yeah, what a pretty lady. So nice, too."

A leányzó, aki kihordja az italt? Hú, micsoda csinos nõszemély. És még kedves is.

Griswold
"Gillian is a nice lass. Shame that her gammer is in such poor health or I would arrange to get both of them out of here on one of the trading caravans."

Gillian egy aranyos leányka. De kár, hogy az öreganyja rossz egészségnek örvend, mert különben szívesen elintézném nekik, hogy egy kereskedô karavánnal
kijussanak innen.
 

Fordítás: StormBlade


Ogden
"Gillian, my barmaid? If it were not for her sense of duty to her grand-dam, she would have fled from here long ago.

Goodness knows I begged her to leave, telling her that I would watch after the old woman, but she is too sweet and caring to have done so."

Gillian, a szolgáló? Ha nem volna felelõsséggel a nagyanyjáért, már régen elmenekült volna innen. 

Az ég szerelmére kértem, menjen innen, megígérve neki, hogy majd gondját viselem az öregasszonynak, de õ olyan kedves, gondoskodó, hogy nem tesz ilyet.

Pepin
"Ogden's barmaid is a sweet girl. Her grandmother is quite ill, and suffers from delusions.

She claims that they are visions, but I have no proof of that one way or the other."

Ogden szolgálója kedves lány. Igen beteg a nagyszüleje, idõnként félre is beszél. 

Õ azt állítja, azok látomások, de ezt se megcáfolni, se igazolni nem tudom.

Wirt
"If I were a few years older, I would shower her with whatever riches I could muster, and let me assure you I can get my hands on some very nice stuff. Gillian is a beautiful girl who should get out of Tristram as soon as it is safe. Hmmm... maybe I'll take her with me when I go..."

Ha egy kicsit öregebb lennék, hát beborítanám minden kinccsel, amire csak rá tudom tenni a kezemet, és nyugodt lehetsz, egy csomó klassz holmit be tudok szerezni. Gillian csodaszép lány, akinek ki kéne innen jutnia, amint csak biztonságos. Hmmm... lehet, hogy magammal viszem, amikor megyek.
 

Fordítások, ahol nem a többiek: Des