Farnham: Mindenfélérõl

Aranyról
"No one ever lis... listens to me. Somewhere - I ain't too sure - but somewhere under the church is a whole pile o' gold. Gleamin' and shinin' and just waitin' for someone to get it."

Senki nem hall... hallgat meg engemet. Valahol - bár affene se tuggya - de valahol lenn, a templom alatt van egy naaagy rakás arany. Csillog meg villog, meg minden, csak azt várja, hogy valaki megkaparintsa.

Menekülésrõl
"If I was you... and I ain't... but if I was, I'd sell all that stuff you got and get out of here. That boy out there... he's always got something good, but you gotta give him some gold or he won't even show you what he's got."

Ha én a te helyedben vónék... de nem vagyok... de ha mégis vónék, akkó eladnám az összes cuccot, amit most cipelsz, és elhúznám a csíkot. Az a fiú ott a végen... mindig van valami klassz nála, de ha nem adsz neki pár aranyat, meg se mutatja.

Fegyverekrõl
"I know you gots your own ideas, and I know you're not gonna believe this, but that weapon you got there - it ajust ain't no good against those big brutes! Oh, I don't care what Griswold says, they can't make anything like they used to in the old days..."

Biztos megvan a saját véleményed, és úgyse fogsz hinni nékem, de az a fegyver az oldaladon - szart se ér azok ellen az izék ellen! Akármit is mond Griswold, ezek már nem képesek olyan dolgokra, mint a régi idõkben...

Fordítás: Des