Farnham: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"Why don't that old crone do somethin' for a change. Sure, sure, she's got the stuff, but you listen to me... She's unnatural. I ain't never seen her eat or drink - and you can't trust somebody who doesn't drink at least a little."

Igazán csinálhatna má valamit az a vén szatyor. Persze, persze, marha jó cuccai vannak, de ide hallgass... Ezzel a némberrel nem stimmel valami. Soha nem eszik, nem iszik - márpedig nem lehet megbízni olyanban, aki nem iszik legalább egy kicsit.

Cain-rõl
"Cain isn't what he says he is. Sure, sure, he talks a good story... Some of 'en are real scary or funny... But I think he knows more than he knows he knows."

Cain nem az, akinek mondja magát. Persze, persze, sok jó története van... van köztük ténleg ijjesztõ meg muris is... De én asszem többet tud, mint asziszi, hogy tuggya.

Gillian-rõl
"The gal who brings the drinks? Oh, yeah, what a pretty lady. So nice, too."

A leányzó, aki kihordja az italt? Hú, micsoda csinos nõszemély. És még kedves is.

Griswold-ról
"Griswold? Good old Griswold. I love him like a brother! We fought together, you know, back when... we... Lazarus... Lazarus... Lazarus!!!"

Griswold? A jó öreg Griswold. Úgy szeretem, mint testvéremet! Együtt harcoltunk, tudod, még amikor... amikor... Lazarus... Lazarus... Lazarus!!!

Ogden-rõl
"Ogden is the best man in town. I don't think his wife likes me much, but as long as she keeps tappin' kegs, I'll like her just fine. Seems like I been spendin' more time with Ogden than most, but he's so good to me..."

Ogden a legjobb fickó a városba. Nem hinném, hogy a felesége nagyon kedvelne, de amíg õ kezeli a korsókat, addig õt is szeretem. Mintha Ogdennel tölteném a legtöbb idõt, dehát annyira jó hozzám...

Pepin-rõl
"Hehehe, I like Pepin. He really tries, you know. Listen here, you should make sure you get to know him, good fella like that with people always wantin' help. Hey, I guess that would be kinda like you, huh hero? I was a hero too..."

Hihihi, úgy szeretem Pepin-t. Tudod, õ aztán mindent megpróbál. Figyejjé má, meg kéne vele ismerkedned, cimbora, az embereknek mindig kell a segítség. Hé, ez olyan, mint te, hukk, hõs? Én is hõs voltam...

Wirt-rõl
"Wirt is a kid with more problems than even me, and I know all about problems. Listen here - that kid is gotta sweet deal, but he's been there, you know? Lost a leg! Gotta walk around on a piece of wood. So sad, so  sad..."

A Wirt gyereknek még nálam is több gondja van, én meg aztán tudom, mi a gond. Figyuzzál - az a kölyök marha aranyos, de õ is ott volt, tudod? Otthagyta a lábát! Egy fadarabon kell járkálnia. De szomorú, de szomorú...

Fordítás: Des