Cain: Mindenfélérõl

Küldetésekrõl

"I know of many myths and legends that may contain answers to questions that may arise in your journeys into the labyrinth. If you come across challenges and questions to which you seek knowledge, seek me out and I will tell you what I can."

Sok mítoszt és legendát ismerek, melyek válasszal szolgálhatnak a labirintusban megteendõ utad közepette felmerülõ kérdéseidre. Ha válaszra váró talánnyal, khívással találkoznál, keress meg, s én elmondom, mit arról tudok. 

A labirintus könyveirõl
"While you are venturing deeper into the labyrinth you may find tomes of great knowledge hidden there.

Read them carefully for they can tell you things that even I cannot."

Ahogy egyre alant szállsz a labirintus mélyén, találkozhatsz az ott elrejtett nagy tudású könyvekkel. 

Gondosan olvasd el õket, mert olyan dolgok birtokába juttathatnak, melyekrõl én sem tudok.

Fordítás: Des