Pletykák Cain-rõl

Adria
"A chest opened in darkness holds no greater treasure than when it is opened in the light. The storyteller Cain is an enigma, but only to those who do not look. His knowledge of what lies beneath the cathedral is far greater than even he allows himself to realize."

A sötétség leple alatt felnyitott kincsesláda nem rejt nagyobb kincset, mint ha azt a nap világánál tárjuk fel. Cain, a nagy elbeszélõ rejtély, de csak azok számára, kik nem látnak. Sokkal nagyobb tudással bír arról, mi a katedrális alatt rejtõzik, mint azt saját magának be meri vallani.

Farnham
"Cain isn't what he says he is. Sure, sure, he talks a good story... Some of 'en are real scary or funny... But I think he knows more than he knows he knows."

Cain nem az, akinek mondja magát. Persze, persze, sok jó története van... van köztük ténleg ijjesztõ meg muris is... De én asszem többet tud, mint asziszi, hogy tuggya.

Gillian
"Cain has been the storyteller of Tristram for as long as I can remember. He knows so much, and can tell you just about anything about almost everything."

Cain Tristram mesemondója, mióta az eszemet tudom. Olyan sokat tud, szinte mindenrõl el tud neked mondani bármit.

Griswold
"Sometimes I think that Cain talks too much, but I guess that is his calling in life. If I could bend steel as well as he can bend your ear, I could make a suit of court plate good enough for an emperor!"

Néha Cain talán kicsit sokat dumál, de asszem ez az õ küldetése. Ha úgy tudnék bánni az acéllal, ahogy õ a szót csûri-csavarja, egy darab rozsdás vasból királyi páncélt készíthetnék!

Ogden
"If you want to know more about the history of our village, the storyteller Cain knows quite a bit about the past."

Ha többet szeretnél megtudni falunk történetérõl, Cain, a mesemondó igen sokat tud a régmúlt dolgokról.

Pepin
"Cain is a true friend and a wise sage. He maintains a vast library and has an innate ability to discern the true nature of many things. If you ever have any questions, he is the person to go to."

Cain igaz barát és bölcs tanácsadó. Komoly könyvtárat tart fenn és ösztönös képessége van a dolgok igaz természetének felismerésére. Ha valaha bármi kérdésed lesz, õhozzá fordulj.

Wirt
"Cain knows too much. He scares the life out of me - even more than that woman across the river. He keeps telling me about how lucky I am to be alive, and how my story is foretold in legend. I think he's off his crock."

Cain túl sokat tud. Mindig ledermeszt - még jobban, mint az a nõ a folyó túloldalán. Folyton azt hajtogatja, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy élek, meg hogy milyen legendák keringenek körülöttem. Szerintem elment az esze.
 

Fordítás: Des