Adria: Mindenfélérõl

Könyvekrõl, tekercsekrõl
"The sum of our knowledge is in the sum of its people. Should you find a book or scroll that you can not decipher, do not hesitate to bring it to me. If I can make sense of it I will share what I find."
 

Tudásunk összegzése mindannyiunk tudásában rejtezik. Ha találsz egy könyvet vagy tekercset, melyet nem bírsz meghatározni, ne késlekedj énhozzám azt elhozni. Ha bírok benne értelmet lelni, megosztom véled tudásomat.

Botokról
"Though the heat of the Sun is beyond measure, the mere flame of a candle is of greater danger. No energies, no matter how great, can be used without the proper focus. For many spells, ensorcelled staves may be charged with magical energies many times over. I have the ability to restore their power - but know that nothing is done without a price."

Habár a Nap ereje, kitartása minden képzeletet felülmúl, egy gyertya lángja védtelen az elmúlással szemben. Semmi erõ, légyen az bármily hatalmas, nem használható a kellõ összpontosítás nélkül. Sok varázslat, s az azokkal felruházott bot újra megtölthetõ mágikus erõvel számtalan alkalommal. Megvan a képességem, hogy helyreállítsam varázserejüket - de ne feledd, semmit nem kaphatsz fizetség nélkül. 

Tekercsekrõl
"The greatest power is often the shortest lived. You may find ancient words of power written upon scrolls of parchment. The strength of these scrolls lies in the ability of either apprentice or adept to cast them with equal ability. Their weakness is that they must first be read aloud and can never be kept at the ready in your mind. Know also that these scrolls can be read but once, so use them with care."

A legnagyobb erõ gyakran a legrövidebb éltû. Találhatsz odalent pergament-tekercseket, melyekre egy erõ õsi szavait írták. A tekercsek ereje abban lakozik, hogy mind kezdö tanoncok, mind képzett varázslók egyenlõként használhatják öket. A gyengeségük abban nyilvánul meg, hogy hangosan fel kell öket olvasni, mielõtt használhatnád erejüket, sohasem állhatnak mindenre készen a fejedben. Tudd meg, hogy ezek a tekercsek elolvashatóak ugyan, de csak egyetlen egyszer, úgyhogy használd öket nagy körültekintéssel. 
 

Fordítás: Berry


Könyvekrõl
"Wisdom is earned, not given. If you discover a tome of knowledge, devour its words. Should you already have knowledge of the arcane mysteries scribed within a book, remember - that level of mastery can always increase."

A bölcsességet nem kapni lehet, meg kell azt szerezni. 
Ha találsz egy kötetet a tudás könyveibõl, akkor szívd magadba minden egyes szavát. Ha már lenne némi fogalmad a rejtelmekrõl, melyeket egy könyv tartalmazhat, emlékezz, a tudás szintje mindig emelhetõ a tökéletesség felé. 
 

Fordítás: Berry


Fordítás, ahol nincs jelölve: Des