Pletykák Adriáról

Cain
"The witch, Adria, is an anomaly here in Tristram. She arrived shortly after the cathedral was desecrated while most everyone else was fleeing. She had a small hut constructed at the edge of town, seemingly overnight, and has access to many strange and arcane artifacts and tomes of knowledge that even I have never seen before."

Adria, a boszorkány rendellenes itt Tristramban. Röviddel az után érkezett, hogy a székesegyházat megszentségtelenítették, akkor, amikor mindenki más menekült. Épített egy kis kunyhót a városszélen, látszólag éjszaka, és hozzá tud férni sok rejtélyes és bûvös varázstárgyhoz és könyvhöz, amiket még sohasem láttam ezelõtt. 
 

Fordítás: Berry


Farnham
"Why don't that old crone do somethin' for a change. Sure, sure, she's got the stuff, but you listen to me... She's unnatural. I ain't never seen her eat or drink - and you can't trust somebody who doesn't drink at least a little."

Igazán csinálhatna má valamit az a vén szatyor. Persze, persze, marha jó cuccai vannak, de ide hallgass... Ezzel a némberrel nem stimmel valami. Soha nem eszik, nem iszik - márpedig nem lehet megbízni olyanban, aki nem iszik legalább egy kicsit.

Gillian
"The woman at the edge of town is a witch! She seems nice enough, and her name, Adria, is very pleasing to the ear, but I am very afraid of her.

It would take someone quite brave, like you, to see what she is doing out there."
 

Az a nõ a város szélén egy boszorkány! Elég kedvesnek látszik, és a neve, Adria, is jól hangzik a fülnek, de én nagyon félek õtõle. 

Valaki, egy merész kellene, mint te, megnézni, mit is csinál õ ott.

Griswold
"While I have to practically smuggle in the metals and tools I need from caravans that skirt the edges of our damned town, that witch, Adria, always seems to get whatever she needs. If I knew even the smallest bit about how to harness magic as she did, I could make some truly incredible things."

Míg nekem gyakorlatilag úgy kell becsempésznem mindazokat a fémeket és szerszámokat a mi átkozott városunk mellett elhaladó karavánoktól, addig annak a boszorkánynak, Adriának, szemlátomást mindig mindene megvan. Ha csak egy kicsit is értenék ahhoz, hogy úgy használjam a mágiát, ahogy õ, akkor valóban rendkívüli dolgokra lennék képes.
 

Fordítás: Shiranui


Ogden
"Adria is wise beyond her years, but I must admit - she frightens me a little.

Well, no matter. If you ever have need to trade is items of sorcery, she maintains a strangely well-stocked hut across the river."
 

Adria korát meghazudtolóan bölcs, de be kell vallanom - félek tõle kissé. 

De mindegy, ha valaha szeretnél vásárolni mágikus tárgyakat, kunyhója meglepõen sokmindent rejteget a folyó túloldalán.

Pepin
"While I use some limited forms of magic to create the potions and elixirs I store here, Adria is a true sorceress. She never seems to sleep, and she always has access to many mystic tomes and artifacts. I believe her hut may be much more than the hovel it appears to be, but I can never seem to get inside the place."

Míg én csak a varázslatok egyszerûbb formáit hívom segítségül, hogy elkészítsem azokat a varázsitalokat, elixíreket, melyeket itt õrzök, Adria egy igazi varázslónõ. Úgy tûnik, soha nem alszik, és minden titkos tekercshez van hozzáférése. Úgy hiszem, kunyhója sokkal több annál a kalyibánál, mint aminek látszik de még soha nem sikerült bejutnom.

Wirt
"Adria truly bothers me. Sure, Cain is creepy in what he can tell you about the past, but that witch can see into your past. She always has some way to get whatever she needs, too. Adria gets her hands on more merchandise than I've seen pass through the gates of the king's bazaar during high festival."

Adria igazán aggaszt. Hogyne, Cain is rémisztõ azzal, amit tud a múltról, de az a boszorka a te múltadba is belelát. Mindig megtalálja a módját, hogy megszerezze, ami kell neki. Adria több ügyletre teszi rá a kezét, mint amit a királyi bazárban láttam fesztiválok idején.

Fordítások, ahol nem a többiek: Des